<Skrivande: tredje stycket >

"Eleven kan [---] följa skriftspråkets normer för språkriktighet"
Eleven kan " göra enkla reflektioner över [- skriftspråkets -] normers tillämpbarhet i texter av olika slag."

Moment:

PDF: