<Skrivande: andra stycket >

"Eleven kan skriva såväl texter efter mönster och förebilder som mer fritt."
"Eleven kan [---] resonera [- kring -] egna texternas relation till konventionella texttyper, textmönster."
"Eleven kan [---] resonera [- kring -] egna texternas relation till olika alternativa uttryckssätt i sina texter."

Moment:

PDF: