<Skrivande: första stycket >

"Eleven kan skriva [---] både skönlitterära och andra typer av texter. "
"Texterna är sammanhängande och begripliga, har [---] disposition samt [---] syfte, [tilltänkt] mottagare och [anpassad till] kommunikationssituation. "
"Språket är varierat [med utarbetade] formuleringar."

Moment:

PDF: