www.larare.at

Centralt innehåll i Svenska 3

01. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

02. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.

03. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.

04. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

05. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 5

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

06. Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 6

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 3: Centralt innehåll 1

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av

den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande

samt som redskap för analys.

Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 3: Centralt innehåll 2

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Viktiga generella drag som rör disposition,

språk och stil

i texter av vetenskaplig karaktär.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 3: Centralt innehåll 3

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar

strukturering, sovring, sammanställning,

sammanfattning och källkritisk granskning.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Svenska 3: Centralt innehåll 4

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Skriftlig framställning som anknyter till

den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 3: Centralt innehåll 5

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män,

inom genrerna prosa, lyrik och dramatik.

Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel

och berättartekniska grepp.

Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.

 
Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska 3: Centralt innehåll 6

Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1 Föregående

Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)