Svenska 2: Sajtförslag: Femte stycket

Föregående

"översiktligt [---] redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord[---] samspelar med varandra i grammatiken."

Sajtförslag:

 
Nästa kapitel