Svenska 2: Sajtförslag: Fjärde stycket

Föregående

"diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i skönlitterära verk"

Sajtförslag:

"diskuterar översiktligt stil, innehåll och bärande tankar i [---] författarskap från olika tider och epoker"

Sajtförslag:

"några centrala litteraturvetenskapliga begrepp"

Sajtförslag:

"samband mellan skönlitteratur och idéströmningar i samhället"

Sajtförslag:

  Nästa kapitel