www.larare.at

Journalistik

Journalistens huvuduppdrag är att undersöka, informera och förklara vad som händer i samhället. I detta arbetsmoment kommer vi att jobba med att producera olika typer av journalistiska texter. Jag utgår utifrån den vanligaste typen av journalistisk text: artikeln. Men innan vi går in på artikeln så ska vi jobba med en texttyp som ofta föregår många artiklar: TT-telegrammet.

 

Journalistik / TT-telegram

 

TT-telegram är korta informativa nyhetsuppslag som många nyhetsbyråer prenumererar på.

Väldigt ofta används de när journalister skriver notiser i tidningen.

 

Journalistik / Artikeln

 

En artikel hittar man i tidningar och består då huvudsakligen om rapportering av aktuella händelser.

Tre delar

En artikel består oftast av tre delar: rubrik, ingress och brödtext. Rubriken ska vara slagkraftig och intresseväckande ingress som har till uppgift att sammanfatta artikeln, samt en bild som ska fånga uppmärksamhet med en förklarande bildtext. Allt detta ska anknyta till textens innehåll. Rubriken. ingressen och bilden/bilderna har som främsta uppgift att fånga läsarens intresse så att denne fortsätter läsa. Läs mer om AIDAS-modellen.

Ingressen fungerar som en sammanfattning av vad artikeln ska handla om; en läsarservice där läsaren informeras om vad texten kommer att handla om. Sedan väljer läsaren att läsa eller inte.

I den s.k. brödtexten, alltså själva texten, återkommer sedan nyheten mer detaljerat och följt av svar på frågorna nedan.

En artikel kan också innehålla ett citat i större typsnitt och avslutas med en faktaruta om något som finns i artikeln.

Informativt, sakligt och rakt på sak

En artikel är alltså ett typiskt inslag i alla tidningar. Kortfattat är det en informativ och saklig text som inte får innehålla egna åsikter. Journalisten ska i regel inte själv ta någon plats, eller förmedla egna åsikter och även indirekta värderingar bör undvikas.

Avgörande för nyhetsartikeln är att den förmedlar fakta, är objektiv och opersonligt skriven. Främsta syftet är alltså att informera, tolka och värdera händelser och upplevelser.

Artiklar återger något, t.ex. en nyhetshändelse. Källor ska citeras löpande i texten men inte lika formellt och detaljerat som i formella fakatexter.

Nyhetsartiklar är alltså ofta korta och sakliga och svarar på följande frågor:

 • när hände detta?
 • vad hände då?
 • vem råkade ut för detta?
 • var hände det?
 • hur hände det?
 • varför hände det?

Nyhetsvärde och/eller läsarvärde?

En tidningsartikel har ett nyhetsvärde och ett läsarvärde. Nyhetsvärdet syftar på vad som är relevant eller värdefullt som nyhet. Är det fortfarande aktuellt? Läsarvärdet hänvisar till om texten har något värde för tidningens läsare. Är den relevant för läsarna? När du skrivit din artikel kan du se vilket som är mer framträdande: nyhetesvärdet eller läsarvärdet?

Språket

En bra tidningsartikel är välskriven med ett korrekt och flytande språk.

 1. Skriv kort och koncist: rakt på sak
 2. Skriv sakligt och informativt
 3. Undvik krångliga formuleringar.
 4. Använd färgstarka verb
 5. Rensa bort onödiga ord som inte tillför något

Formulär: Elevrespons - artikel

 

Journalistik / Övningar

 
 1. HItta en händelse och skriv en artikel utifrån den.
 2. HItta ett TT-telegram och skriv en artikel utifrån den.
 3. HItta en notis och utarbeta den till en artikel.
 4. HItta eller ta en bild och skriv en artikel utifrån den.
 5. HItta ett citat och skriv en artikel utifrån den.
 6. HItta en faktaruta och skriv en artikel utifrån den.
 7. HItta en kort artikel och förläng den.
 8. HItta en lång artikel och halvera den.
 9. Titta på nyheterna och ta en nyhet och skriv en artikel utifrån den.
 10. Intervjua någon på stan och skriv en artikel.

Journalistik / Länkar

 

 

Journalistik / Lärarhandledning

 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

Journalistik / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)