www.larare.at

TT-telegram

TT står för "Tidningarnas Telegrambyrå", och TT-telegram är nyhetsartiklar eller nyhetsnotiser som produceras av det svenska nyhetsbyrån TT. Tidningarnas Telegrambyrå grundades 1921 och är en oberoende nyhetsbyrå som förser svenska och internationella medier med nyheter och reportage.

TT-telegram används av olika medieorganisationer för att snabbt och effektivt få tillgång till aktuella nyheter. Dessa telegram innehåller kortfattad information om olika händelser och kan vara skrivna på ett sätt som gör det enkelt för tidningar och andra medier att anpassa och publicera dem i sina egna nyhetsartiklar.

I detta arbetsmoment kommer vi att skriva TT-telegram. Korta informativa nyhetsuppslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)