Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3

Vecka

Dag/tid: Måndag kl 8:30-11:30

sal: C

Dag/tid: Torsdag 12:30-15:30

sal: C

V34

19/8-23/8

Upprop i Folkets hus

Presentation av ämne, lärare och kurs

 • Praktisk information: www.gyvux.se, schema och mejlkontakt
 • Betygssystemet
 • Introduktion av Svenskämnet
 • Upplägg, moment och lektioner
 • Inledande skrivövning. Högläsning av Svarta katten av Edgar Allen Poe som följs av att eleven återberättar berättelsen med egna och Poes ord. Material finns här

Läxa: bekanta dig med www.gyvux.se, gå igenom kursinnehåll (centralt innehåll, kunskapskrav och momentupplägg för just din kurs) och om du hinner kan du också se vad de olika momenten innehåller. Gå igenom följande checklista - berättande inför nästa lektion.

Tips från läraren: det är alltid bäst att ligga steget före. Ta kommandot över dina studier och ha koll på kalendariet!

V35

26/8-30/8

Återkoppling Inledande skrivövning (material här):

 • Diskutera understrykningar parvis
 • Öppen diskussion om textens tematik och innehåll
 • Skriva rent text på dator (ta hjälp av checklista - berättande) - läxa - dead line ons-fre V35.

Introduktion/föreläsning: Moment - Tala (Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3)

Arbete med övningar Moment - Tala

 

Öppet för handledning - ingen obligatorisk närvaro

V36

2/9-6/9

Seminarie (grupparbete) redovisningar

Svenska 1: Faktakoll och Check point

Svenska 2: Faktakoll och Check point. redovisning av resultat från talanalysen flyttas till på torsdag.

Svenska 3: Faktakoll och Check point. Diskussion kring faktatext flyttad till på torsdag.

Resterande tid individuella samtal om Svarta katten texten & eventuella oklarheter när det gäller examination av Moment - Tala

För alla: Handledning inför examination

Svenska 2: Redovisning av resultat från talanalysen.

Svenska 3: Diskussion kring faktatext.

Resterande tid individuella samtal om Svarta katten texten & eventuella oklarheter när det gäller examination av Moment - Tala

Hjälp:

V37

9/9-13/9

 

 • Återkoppling
 • Inför torsdagens lektion: examination av Moment 1 & val av texter
 • Läsning av "Att döda ett barn" av Stig Dagerman med arbetsuppgifter
 • Se kortfilmen: Att döda ett barn (Bok kontra film)
  • Öppen diskussion om läsning
 • Föreläsning: Litteraturhistoria fram till Medeltiden
  • Fyll i epokstencil
 • Introduktion/föreläsning: Moment: Språk & litteratur (Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3)
  • Körschema
  • Fakta: webb & stenciler
  • Examinationsuppgift

 

Examination: Moment - Tala

Jag vill reda ut en missuppfattning (rättare sagt: en oklarhet från min sida) när det gäller dagens lektion. Jag vill att att alla kommer till lektionsstart och utgör publik: Jag vill med andra ord att Svenska 2 och Svenska 3 är publik åt Svenska 1 och att Svenska 1 och Svenska 3 är publik åt Svenska 2 - när det gäller Svenska 3 är det bara de som utgör publik.

12:30-13:30 Svenska 1 och 2 håller tal

13:30-14:00 Svenska 3 håller tal

14:00-15:30 Val av text/texter att arbeta med

 • Utdelning av böcker (pant på 100 kr kommer att avkrävas)

 

V38

16/9-20/9

Övningar Moment: Språk & litteratur

 • Föreläsning: Litteraturhistoria fram till Medeltiden
  • Fyll i epokstencil
 • Nedslag (fördjupning) i litteraturhistoria: läs och diskutera Romantiken och "Frankenstein" av Mary Shelley

 

Komma igång med examinationsuppgift: Moment: Språk & litteratur

 • Svenska 1 arbetar med Språkriktighet och diskuterar text/författare med Joni
 • Svenska 2 och Svenska 3 arbetar med text/författare, samt litteraturhistoria

Svenska 1: Gör självrättande provet: Högskoleprovet - Ord 1 och läs följande sajt

Svenska 2: Gör självrättande proven: Högskoleprovet - Ord 1 , Retorik och Litteraturhistoria 1

Svenska 3: Gör självrättande proven: Högskoleprovet - Ord 1 , Retorik och Litteraturhistoria 1

V39

23/9-27/9

 • Läsning av Franz Kafka och hans novell En läkare på landet (underlag/stöd i läsningen: litteraturhistorisk redogörelse över Kafka).
 • Elevcoaching (tillämpas på torsdag)
 • Läsförståelse (eleven får själv tillägna sig kunskaperna)
 • Språkriktighet (eleven får själv tillägna sig kunskaperna)
 • Roligt med ord (eleven får själv tillägna sig kunskaperna)

Elevcoaching för Grupp 2

Introduktion/föreläsning: Moment Läsförståelse (Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3)

Texttyper (Mind map) - genomgång av de vanligaste

 • Vad är ett referat?
 • Gemensam referatövning
  • formalia
  • urval
  • svårigheter

Introduktion för Grupp 2:

 1. Praktisk information
 2. Schema
 3. Ämne/kurs
 4. Hjälp till eleven
 5. Elevsidan (Falu kommun)
 6. Betygssystemet
 7. Pedagogiskt kafé
 8. Enskilt samtal

V40

30/9-4/10

Lektionen inställd på grund av att Joni ska på kurs. Fortsatt arbete med referatövningar gäller.

Referat av:

 1. Spöken och gastar
 2. Högutbildade lever längre i ett ojämlikt samhälle
 3. Vårt förakt för svaghet (svår)

Du hittar texterna under momentets faktadel: Skriva referat.

Grupp 2 kan börja göra inledande uppgift (klicka här)

Samtal: Moment Läsförståelse (Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3)

12:30-13:00 "Spöken..." gruppen ventilerar sitt referat

13:00- 13:30 "Högutbildade" gruppen och "Vårt förakt..." gruppen ventilerar sina referat

Grupp 2 gör inledande skrivuppgift hemma - material finns här.

V41

7/10-11/10

Introduktion/föreläsning: Moment: Språksociologi

 1. Momentupplägg, övningar & examination
 2. Läs - koppling till nyckelord under introduktion (Språksociologi)
 3. Genomgång av nyckelord (Språksociologi)
 4. Minoritetsspråk - fakta - se Power Point och gör därefter provet. Lyssna också gärna till de olika minoritetsspråken.
 5. Se Björn Ranelids föreläsning om språk (ca 15m) med ordlista att arbeta med

Självständigt arbete & handledning

 

V42

14/10-18/10

Övningar: Moment: Språksociologi (Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3)

Arbete med:

 

Examination Moment Läsförståelse

12:30-14:30 Salskrivning för Svenska 1 och Svenska 2

14:30-15:30 Handledning

Självständigt arbete för Svenska 3 (inlämning senast 24:00)

V43

21/10-25/10

Introduktion/föreläsning: Moment: Språk & litteratur (Grupp 2)

 1. Litteraturhistoria - föreläsning - eleverna fyller i epokstencil (Forntiden - Medeltiden och Renässansen - Romantiken)
 2. Nedslag (fördjupning) i litteraturhistoria: läs och diskutera Romantiken och "Frankenstein" av Mary Shelley
 3. Läsning av Franz Kafka och hans novell En läkare på landet (underlag/stöd i läsningen: litteraturhistorisk redogörelse över Kafka).

Övningar: Moment: Språk & litteratur (Grupp 2)

 

 

Elevcoaching (grupp 2 coachar grupp 3)

Grupp 2 Presenterar Moment: Språk & litteratur för Grupp 3

Grupp 2 och 3: Språkriktighet

Grupp 2 Arbete med språkriktighet / Grupp 3: Läsning av Mary Shelleys

Gemensam litteraturanalys av Mary Shelleys Frankenstein

Introduktion för Grupp 3:

 1. Praktisk information
 2. Schema
 3. Ämne/kurs
 4. Hjälp till eleven
 5. Elevsidan (Falu kommun)
 6. Betygssystemet
 7. Moment
 8. Enskilt samtal

Introduktion: Inledande skrivuppgift och Moment Läsförståelse (Grupp 3)

För er som tycker om prov: Halloween quiz (15 frågor)

 

V44

28/10-1/11

Lektionsfritt - självständigt arbete

Lektionsfritt - självständigt arbete

Dead line 2: Inledande skrivuppgift

 

V.45

7/11

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
självständigt arbete
Grupp 2 (sept13)

Läsning av Franz Kafka och hans novell En läkare på landet (underlag/stöd i läsningen: litteraturhistorisk redogörelse över Kafka). Underlag: Moment: Språk & litteratur & Litteraturanalys

Eget arbete med Moment Läsförståelse

Grupp 3 (okt13)

Läsning av Franz Kafka och hans novell En läkare på landet (underlag/stöd i läsningen: litteraturhistorisk redogörelse över Kafka). Underlag: Moment: Språk & litteratur & Litteraturanalys

Föreläsning: Moment: Språk & litteratur (Litteraturhistoria)

Mejl

V.46

11/11

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
självständigt arbete / handledning 10:30-11:30

Introduktion & Föreläsning: Moment: Språkhistoria . Jag skulle vilja pröva med blended learning, vilket innebär att ni ska läsa in materialet innan vi träffas och därefter diskuterar vi innehållet.

Klicka här för att läsa in dig på materialet.

Extrainsatt uppgift i och med förlorad internetuppkoppling: klicka här.

Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)

Mejl

V.46

14/11

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
självständigt arbete / handledning 14:30-15:30
Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)

Introduktion/föreläsning2: Moment: Språksociologi

lyssna till lektionen

Mejl

V.47

18/11

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
självständigt arbete

Introduktion & Föreläsning: Moment: Språkförhållanden i Norden

Språkhistoria - seminarium 10:30-11:30 (underlag hittar du här)
Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)

 

V.47

21/11

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
självständigt arbete / handledning 14:30-15:30
Muntlig examination: Moment: Språksociologi
Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)

Mejl

V.48

25/11

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1(aug13)
självständigt arbete / handledning 10:30-11:30
Grupp 2 (sept13)

Introduktion/föreläsning2: Moment - Tala (Att hålla tal)

Lyssna på föreläsningen: del 1 och del 2

Grupp 3 (okt13)

Mejl

V.48

28/11

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1(aug13)

Introduktion/föreläsning2: Moment - Tala (Att argumentera)

Introduktion: Avslutande Skrivuppgift

13:30 Muntlig examination: Moment: Språksociologi för Ida och Hannes

Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)

 

V.49

2/12

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13) Lektionen inställd - Joni ska på kurs. Självständigt arbete gäller! Mejla om du stöter på problem.
Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)

 

V.49

5/12

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
Examination (inlämning) Moment: Språk & litteratur / självständigt arbete / handledning 14:30-15:30
Grupp 2 (sept13)

Examination (inlämning) Moment: Språk & litteratur

Grupp 3 (okt13)

Examination: Moment Läsförståelse & Examination (inlämning) Moment: Språk & litteratur

 

V.50

9/12

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
självständigt arbete
Examination Moment: Språkhistoria
Grupp 2 (sept13)
självständigt arbete / handledning 10:30-11:30
Examination Moment: Språkförhållanden i Norden
Grupp 3 (okt13)

 

V.50

12/12

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)
Handledning och betygsnack 14:30-15:30
Grupp 2 (sept13)

Examination: Moment - Tala

Grupp 3 (okt13)

Kalendarium - förklara upplägg - se alla gruppmejl

V.51

16/12

Måndag 8:30-11:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)

Handledning och arbete med rester. Främst för elever med slutdatum i år (2013). För dem gäller det att knyta ihop säcken inför betygsättning som måste ske: 19/12, kl12:00.

För övriga gäller eget arbete.

Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)

 

V.51

19/12

Torsdag 12:30-15:30 Svenska 1 Svenska 2 Svenska 3
Grupp 1 (aug13)

Information för dem som ska läsa över juluppehållet. genomgång av arbetsuppgifter.

Grupp 2 (sept13)
Grupp 3 (okt13)