Terminsplanering för: SA12B

Ämne:     Svenska 1

   

APU Lov prov
Vecka

Dag: Måndag kl. 10:15-11-15

sal: 125

Dag: Tisdag kl. 9:40-11:00

sal: 125

4

Presentation av lärare: Joni

Presentation av eleverna.

Genomgång: kursen Svenska 1 (vad har klassen gjort och vad ska klassen göra).

 

Genomgång av larare.at

 

5

Läsning - läsförståelse

Moment: Argumentation

 

Moment: Argumentation

 

6

Joni VAB:ar - självständigt arbete med debattartikel

Moment: Argumentation

 

 

Moment: Argumentation

Debattartikel

 

7

Moment: Argumentation

Föreläsning & utdelning av följande stencil (som hjälper dig att skriva en ännu bättre debattartikel).

Debattartikel

Moment: Argumentation

Novelläsning (Det skvallrande hjärtat av Poe) och arbete med frågor - material hittar du här.

Självständigt arbete & handledning

Debattartikel

8

 

Moment: Argumentation

Självständigt arbete & handledning

Debattartikel

Friluftsdag
9 Sportlov

10

 

Språksociologi föreläsning & elevsamtal (om det blir tid över)

 

 

Språksociologi & elevsamtal

 

11

Språksociologi & elevsamtal

Utvecklingssamtalsdag

 

12

 

Språksociologi & elevsamtal

 

Språksociologi & elevsamtal

13

Joni VAB:ar. Läs igenom följande material:

  1. Nationella provet (NP)
  2. Tala

 

Ta upp inför klassen: mobiltelefoner & datorer får användas om verksamheten kan kopplas till lektionsinnehållet - om inte får man faktiskt lämna klassrummet. Varför? För att det, främst, stör arbetsmoralen, men kan också "smitta". I klassrummet arbetar man med svenska, inget annat och behöver man göra något annat får man lämna klassrummet.

&

Föreläsning:

  1. Nationella provet (NP)
  2. Genomgång av sajten: tala - använd sajten när du förbereder dig inför NP del A

14

Påsklov

 

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Måndag kl. 10:15-11:15

sal: 125

Dag: Tisdag kl. 9:40-11:00

sal: 125

15

Introduktion av Litteraturhistoria - muntlig presentation

Gruppindelning (3-5 i varje grupp):

Grupp 1:fyra elever

Grupp 2: tre elever

Grupp 3: fem elever

Grupp 4: tre elever

Grupp 5: två elever

Grupp 6: två elever

Grupp 7: fem elever

Grupp 8: fem elever

Grupp 9: två elever

Moment: nationella provet

Muntligt (A): fem elever

Publik: fyra elever

elev kom, men får vara publik V.16 istället.

 

Övriga: Litteraturhistoria - muntlig presentation

16

Moment: nationella provet

Muntligt (A): sex elever

Publik: tre elever

Flyttade till valfri dag:tre elever

Övriga: Litteraturhistoria - muntlig presentation

 

Joni är på Microsofts Innovativa Lärartävling i samarbete med Lärarnas Riksförbund - lektionen inställd. Egna studier med rester gäller och ni som inte har några rester kan klappa sig på axeln och säga: bra jobbat.

De muntliga nationella proven är flyttade till V.19

 

 

17

Studiedag

Nationellt prov i Svenska 1: B-delen på tisdag 23/4, kl 8:30 - 10:30 i sal 125 (Joni vaktar)

Nationellt prov i Svenska 1: C-delen på torsdag 25/4, kl 8:30 - 11:45 i aulan (Vivan och Svante vaktar)

Resterande lektionstid, ca 30min kan ni ägna er åt: arbete med rester och handledning

18

Moment: nationella provet

Muntligt (A): en elev

Publik: fem elever

Övriga: Litteraturhistoria - muntlig presentation

Moment: nationella provet

Muntligt (A): fyra elever

Publik: sex elever

Övriga: Litteraturhistoria - muntlig presentation

19

Moment: nationella provet

Muntligt (A): åtta elever

Publik: tre elever

Övriga: Litteraturhistoria - muntlig presentation

Moment: nationella provet

Muntligt (A): fem elever

Publik: fem elever

Övriga: Litteraturhistoria - muntlig presentation

20

Handledning: Litteraturhistoria - muntlig presentation

 

Användbara sajter: Litteraturhistoria

Litteraturhistoria - muntlig presentation

Redovisning:

Grupp 7: fyra elever

Grupp 8: fem elever

Användbara sajter: Litteraturhistoria

Kalendarium för Sa12b
Vecka

Dag: Måndag kl. 10:15-11:15

sal: 125

Dag: Tisdag kl. 9:40-11:00

sal: 125

21

Litteraturhistoria - muntlig presentation

Redovisning:

Grupp 2: två elever

Grupp 3: fem elever

Grupp 4: fyra elever

Användbara sajter: Litteraturhistoria

Lektionen inställd - Nationellt prov i matematik

22

Elevsamtal & kompletteringar

Litteraturredovisningar:

  1. elev gör muntligt för mig
  2. två elever gör muntligt för mig
  3. Grupp 1: fyra elever

två elever gör muntliga NP för Joni

Övriga: lediga

Elevsamtal & kompletteringar

Muntliga NP: fem elever

Publik: de som inte varit det:

bl.a. sex elever

23

   
   

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!