Terminsplanering för: SA12A

Ämne: Psykologi 1    

   

APU Lov prov
Vecka

Dag: Måndag kl. 14:35-15:45

sal: 121

Dag: Tisdag kl. 12:45-14:05

sal: 114

4

Presentation av lärare: Joni

Presentation av eleverna.

Moment: Introduktion: psykologi

 • Introduktion av momentet
 • Vad är psykologi?

Vår Mindmap bestod av följande ord: Psykologivåg, treenighet, psykomyter, utveckling, värderingar, fritid, beteende, förståelse, massmedia, självkänsla (= trygg med sig själv), må-bra-kurser, självförtroende (= litar på sin prestation), (faror) med amatörpsykologi och okunskap, quick fix, osäkerhet, söka hjälp, terapi.

De fem sista orden kan sammanställas till följande mening som summerar delvis vad psykiatrin har att göra med:

" Det börjar med Osäkerhet, man har Okunskap och Söker därför hjälp, man vill ha en Quick-fix för att snabbt bli av med sin Osäkerhet och går i Terapi." (Elev i Sa12A)

Moment: Introduktion: psykologi

 • Vad är psykologi? Fortsatt arbete med att skriva en kortare text (250-300 ord) där man besvarar frågan: vad är psykologi?

Dagens fråga: Vad är skillnaden mellan en terapeut och en psykolog?

Svar hittar du här

 

5

Moment: Introduktion: psykologi

 • Läsning (Lev i tiden av Cronlund s.13 - s.17)
 • Föreläsning

Genomgång av larare.at

 

Moment: Introduktion: psykologi

Tema: experiment

6

Joni VAB:ar

Moment: Introduktion: psykologi

Fortsatt arbete med tema: experiment - gör klart frågorna.

 

Moment: Introduktion: psykologi

Praktisk info: vad händer vid frånvaro (lärare och elev) och status

Fortsatt arbete med tema: experiment - gör klart frågorna.

Gemensam genomgång

 

7

Moment: Introduktion: psykologi

Gå igenom "grupparbete" (Hjälp till eleven)

Power Point: KBT

Utdelning av material: Tankemönster (grupparbete)

 

Extrainsatt material: film om psykologi - del 1 & filmsnack

8

 

Moment: Introduktion: psykologi

Extrainsatt material: film om psykologi - del 2 & filmsnack

 

 

Friluftsdag

 

9 Sportlov

10

 

Moment: Introduktion: psykologi

Gemensam genomgång av fallbeskrivningarna i stencilen: Försvarsmekanismer.

 

 

 

Moment: Introduktion: psykologi

 1. Återkoppling: Försvarsmekanismer
 2. Gemensam genomgång av begreppen: "norm" och "normal"
 3. Grupparbete: Normalitetsbegreppet (F-E)
 4. Forma bikupor och surra i 15 minuter kring 5 punkter (i anknytning till normal) + förklara ordet för en rymdvarelse
 5. Läs tidningsartikel och arbeta gruppvis med instuderingsfrågor

 

11

Moment: Introduktion: psykologi

Grupparbete: Se filmen Stora tänkare - arbeta med frågor

Utvecklingssamtalsdag

 

12

Moment: Introduktion: psykologi

Grupparbete: Se Stora tänkare (halva lektionen) - arbeta med frågor (andra halvan).

 

Moment: Introduktion: psykologi

Grupparbete: Arbeta med frågor till filmen: Stora tänkare (halva lektionen).

&

Genomgång av kunskapskraven i Psykologi 1.

&

Utdelning av instuderingsfrågor.

 

13

Ingen vanlig lektion.

Plugga inför provet och lärarlett stöd för dem som vill ha hjälp med att plugga.

Litteratur: Lev i tiden av Cronlund

 

Inställt på grund av VAB

14

Påsklov

 

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Måndag kl. 14:35-15:45

sal: 121

Dag: Tisdag kl. 12:45-14:05

sal: 114

15

1. Information om hur jag betygsätter och vilka arbeten som ligger till grund för betyget.

2. Introduktion av Moment: De fem psykologiska perspektiven

Det biologiska perspektivet: fyra elever

Det psykodynamiska perspektivet: fyra elever

Det behavioristiska perspektivet:

 1. fyra elever
 2. tre elever

Det humanistiska perspektivet:

 1. tre elever

Det kognitiva perspektivet:

 1. fyra elever

Individuellt arbete (skriftligt) - något av perspektiven:

en elev

3. Eget arbete: plugga inför provet.

 

Prov i Psykologi - intro

 

16

Moment: De fem psykologiska perspektiven

 

Joni är på Microsofts Innovativa Lärartävling i samarbete med Lärarnas Riksförbund - lektionen inställd. Egna studier med rester gäller och ni som inte har några rester kan klappas sig på axeln och säga: bra jobbat.

 

17

Studiedag

 


Moment: De fem psykologiska perspektiven

 

18

Moment: De fem psykologiska perspektiven

Extratillfälle att skriva provet - övriga eget arbete med perspektiven.

Moment: De fem psykologiska perspektiven

Eget arbete med perspektivet - varje grupp ska mejla in ett PM vid lektionsslut där det står hur långt gruppen kommit i sitt arbete.

 

19

Moment: De fem psykologiska perspektiven

Redovisningar:

 1. Det biologiska perspektivet: fyra elever
 2. Det psykodynamiska perspektivet: fyra elever
 3. Det behavioristiska perspektivet 1: fyra elever

 

Moment: De fem psykologiska perspektiven

Redovisningar:

 1. Det behavioristiska perspektivet 2: tre elever
 2. Det humanistiska perspektivet: tre elever
 3. Det kognitiva perspektivet: fyra elever

20

Fördjupning: Psykisk ohälsa

Extrainsatt tema: STRESS!

Tillsammans ska vi konstruera en uppgift som anknyter till kunskapskraven.

Fördjupning: Psykisk ohälsa

Extrainsatt tema: STRESS!

Tillsammans ska vi konstruera en uppgift som anknyter till kunskapskraven.

Eleverna skriver egna förslag på en uppgift som korrelerar med kunskapskrav som eleven behöver visa upp för att uppnå önskat betyg.

Elevsamtal medan.

Kalendarium för Sa12a
Vecka

Dag: Måndag kl. 14:35-15:45

sal: 121

Dag: Tisdag kl. 12:45-14:05

sal: 114

21

Fördjupning: Psykisk ohälsa

Extrainsatt tema: STRESS!

Tillsammans ska vi konstruera en uppgift som anknyter till kunskapskraven.

 

Fördjupning: Psykisk ohälsa

Extrainsatt tema: STRESS!

Tillsammans ska vi konstruera en uppgift som anknyter till kunskapskraven.

22

Film & psykologi

Rester

 

Film & psykologi

Rester

 

23

Rester

 

Rester

 

   

 

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!