Momentplanering/grovplanering - HT12

Ämne: Psykologi A / Psykologi 1 - individuellt val

Genväg till klassajt

1. Moment: Introduktion: psykologi

 • Introduktion av momentet
 • Vad är psykologi? (IG-G eller F-E)
 • Grupparbete: Referat (IG-VG eller F-C)
 • Grupparbete: Experiment (IG-G eller F-E)
 • Grupparbete: Tankemönster (IG-G eller F-E)
 • Grupparbete: Stora tänkare - frågor (IG-G eller F-E)
 • Grupparbete: Normalitetsbegreppet (IG-G eller F-E)
 • Psykologidiagnos/instuderingsfrågor (IG-G eller F-E)
 • Prov intro (IG-MVG eller F-A)

2. Moment: Behov och känslor

 • Introduktion av momentet
 • Läs s.81 - s.91 i Lev tiden av Cronlund och arbeta med nyckelord och instuderingsfrågor
 • Föreläsning 1
 • Känslor - Läs s.101-109 i Lev i tiden av Cronlund och arbeta med nyckelord och instuderingsfrågor
 • Föreläsning 2
 • Examinationsuppgift: Skriv en essä med titeln: Känslornas betydelse för välmående (IG-MVG eller F-A)

3. Moment: De fem psykologiska perspektiven

 • Introduktion av momentet
 • Grupparbete: en Power Point-presentation inför klassen (alternativt en vanligt presentation) för dem som läser Psykologi A (IG-MVG)
 • De som läser Psykologi 1 skriver en individuell uppsats. (F-A)