www.larare.at

Turist

Denna skrivövning tar avstamp i begreppet: turist. För det första behövs en definition av ordet, tillika temat för skrivövningen: turist.

Ordet kan delas upp i två delar och vi börjar bakifrån. “ism” betyder rörelse eller skola där en idé binder samman dess medlemmar. Och i det här fallet är det det som står först som är det gemensamma: “tur” och då kan vi med fördel använda oss av ett allmänt fenomen i vårt grannland i väst: Norge. Där går man på tur; alltså man beger sig ut på utflykt; till något som ska berika den som går på tur.

Alltså kan ordet “turist” användas på en person som beger sig ut i något för att uppleva något. En ganska vid definition och därför skulle jag, för att göra det mer intressant, låta er jobba med temat utifrån ett mycket snävare och inte så vanligt perspektiv.

Ni ska med andra ord inte använda ordet i dess vanliga form då någon åker i väg utomlands och därigenom klassas som turist, utan använda ordet på följande vis:

Du är turist i en miljö du är intresserad av. Alltså en situation du vanligtvis inte befinner dig i och inte är så välbekant med utan är där på “besök” av ren nyfikenhet. Du börjar med att beskriva vart du begett dig. Därefter skriver du vad som händer där? Det uppstår ett problem/en motgång. Du övervinner det och där slutar berättelsen.

 

Nästa steg
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Berättelsen ska innehålla: minst 1 miljöbeskrivning, minst 3 personbeskrivningar (både runda och platta) och minst 3 dialoger uppställda med hjälp av talstreck (pratminus).

Lägg in stilfigurer. Välj minst 3 av följande: Anafor, Anspelning, Epifor, Liknelse, Metafor, Motsats, Retorisk fråga, Tretalet, Synonymi och anafor

 

Nästa steg
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Jobba med layout och lägg in omslag, tre bilder och baksidestext.Sätt rubriken i annat typsnitt.

 

Styrdokument
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Betygskriterier:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Betygskriterier:
 • Kurs:
  • Förmåga:
  • Centralt innehåll:
  • Betygskriterier:

 

Lärarhandledning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

Lärarhandledning. Lösenordsskyddat

 

 

Innehållsförteckning
Klicka här för att lyssna
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)