www.larare.at

Färdigheter (i Svenska)

 

Inom svenskämnet talar man ofta om färdigheter. Alltså sådant som eleven ska utveckla och hänger ihop med både styrdokument i Svenskkurserna och allmän kunskap i språkhantering: olika färdigheter som:

01. Läsning: läsvana, läshastighet samt läsförståelse

02. Skrivhantverket: förbättra skrivning

03. Språk: språklig utveckling med utökat ordförråd samt mer varierad och fördjupad kunskap och främst en mer genomtänkt användning av språk

04. Förmedling av innehåll, antingen skriftligt eller muntligt

05. Analys: kunna ta till sig och förmedla idéer som finns i text, bild, film och annan (multi)media

06. Språkanalys: fördjupade kunskaper i språk

07. Formalia/upplägg: lägga upp innehåll på ett bra sätt

08. Planering & ändamålsenlighet: utförandet och målgruppsanpassning

Alla färdigheter förutsätter kunskaper i Läsa, Tala och Skriva.

Vill du läsa mer om varje enskild färdighet öppnar du "rullgardinen" i menyn ovan och väljer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 01: Läsning

 

Läsning: läsvana, läshastighet samt läsförståelse.

Läs mer om Läsning.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 02: Skrivhantverket

 

Skrivhantverket: förbättra skrivning.

Läs mer om Skriva.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 03: Språk

 

Språk: språklig utveckling med utökat ordförråd samt mer varierad och fördjupad kunskap och främst en mer genomtänkt användning av språk.

Läs mer om Språk.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 04: Förmedling

 

Förmedling av innehåll, antingen skriftligt eller muntligt.

Läs mer om Skriva och Tala.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 05: Analys

 

Analys: kunna ta till sig och förmedla idéer som finns i text, bild, film och annan (multi)media.

Läs mer om (Litteratur)analys och Analys av webbplats.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 06: Språkanalys

 

Språkanalys: fördjupade kunskaper i språkets uppbyggnad.

Läs mer om Språklig analys.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 07: Formalia/upplägg

 

Formalia/upplägg: lägga upp innehåll på ett bra sätt.

Läs mer om Typografi & Layout och Källhantering

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

Färdighet 08: Planering & ändamålsenlighet

 

Planering & ändamålsenlighet: utförandet och målgruppsanpassning.

Läs mer om Studieteknik och Mottagaranpassning.

 

  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Färdigheter (i Svenska) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2014)