<Svenska 1: första stycket >

"Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter"
"genomföra muntlig framställning inför en grupp"
"Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation."
"använda något presentationstekniskt hjälpmedel."

Moment: Tala & argumentation

PDF: Tala