<Religion 1: tredje stycket >

"Eleven kan [---] redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap.
Eleven kan göra en "analys av de olika uppfattningarna [mellan religion och vetenskap].

Moment: Religion och vetenskap

PDF: