<Religion 1: fjärde stycket >

"Eleven kan [---] beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller"
Eleven kan göra en "analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga."
"Eleven för [---] resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar."

Moment: Etiska frågor

PDF: