Terminsplanering för SaEk11

Ämne: Svenska 1    

Genväg till klassajt   

APU Lov prov
Vecka

Dag: Tisdag kl. 11:55 - 12:55

sal: Calippo

Dag: Torsdag kl. 13:05 - 14:20

sal: Calippo

2    
3    
4

Presentation av Joni

Genomgång av svenskämnet & kursinnehåll.

Efter en omröstning (nu har vi klarat av demokratikravet!) bestämmer vi att vi fortsätter med halvklasslektioner, men med reservationen att arbetsuppgifter tillfaller dem som inte har lektion.

Halva gruppen fick arbetsuppgift: Språksociologi

 

Sa11

 

Presentation av nytt moment: Språksociologi

Språksociologi (äppletolkning)

Stereotyp (apelsintolkning)

Arbete med kompendiet

Läxa till Joni: kopiera konstartikel

 

5

Svenska 1 EK1

Genomgång av webbplats

Vad hände?
Vad händer?
Vad kommer att hända?

Se Björn Björn Ranelids föreläsning om språk (12m) med ordlista att arbeta med

Arbete med Språksociologihäftet som du hittar här

 

Språksociologi & ordlista

 

Studiedag

6

 

 

 

EK1

Fortsatt arbete med Språksociologi & inlämning

Extra:

1) Ordkunskap

2) Moment: textjämförelse.

Jämför artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien (frågespalt) och krönika om konst, se instruktioner

 

Sa11

Vi läser på distans idag i och med att min dotter är sjuk och jag VAB:ar.

Jag har i SchoolSoft skapat forum för Svenska 1. Där kommer "dialogen" att äga rum mellan 13:40-14:10. Där får ni ställa frågor till mig. Jag kommer också ställa frågor som anknyter till materialet.

Arbetsschema:

1) Gör klart språksociologihäftet - saknar du materialet finns det här

1) Förklara orden i Ordkunskap

3) Jämför artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien och krönika om konst, se instruktioner

Lycka till med dagens studier

/ Joni

7

 

EK1

Lektion inställd i och med alla hjärtans dag firande

Läs: 10 tips som gör diskussionen mer givande

Sa11

Inlämning språksociologihäftet

Gemensam genomgång av artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien (frågespalt) och krönika om konst, se instruktioner

10 tips som gör diskussionen mer givande.

 

8

Projektarbete - svensklektionen inställd

Projektarbete - svensklektionen inställd

9 Sportlov Sportlov
10

EK1

Meningsskillnader när det gäller momentets upplägg och struktur fick till följd en intensiv och framför allt givande diskussion om hur eleverna vill arbeta med momentet. Vi kom fram till att Joni ska både poängtera de uppgifter som är viktiga för själva examinationsuppgiften och göra en ungerfärlig tidsbeskattning när det gäller uppgifterna. Se bearbetad grovplanering.

Jag vill förtydliga mig när det gäller kursupplägget i Svenska 1. Ni har Svenska två timmar i veckan, varav en timme är lärarledd (tisdagar) och en timme enskilt arbete (torsdagar). Ni läser två timmar svenska i veckan.

 

Nytt moment: Skriva

Rekommendation: arbeta med att göra ett referat av texten på s.67f. I denna uppgift övar du på läsförståelse, referatteknik och texthantering (ca 2h)

Sa11

Internationella kvinnodagen! Grattis alla kvinnor - utan er skulle världen upphöra.

 

De som inte lämnar in i tid (håller dead line) rekommenderar jag att komma till studiestugan på onsdagar 8:30-9:40.

 

Nytt moment: Skriva

 

11

EK1

 

Moment: Skriva

Rekommendation: Skriv klart referatuppgift. Läsa: Textunderlag till språkriktighet och testa dig själv om du kan alla nyckelord.

Arbeta med Sju fel som din lärare vill att du undviker

Dag: Ons kl. 09:30 - 10:00, sal: Calippo

Föreläsning för alla (Ek1 och Sa1)

Ämne: Sök jobb på Fanzine, Språkriktighet - nyckelord, föreläsning: Jämställdhet och klossar och frågor

 

Sa11

Lösningsförslag till Språksociologihäftet

Moment: Skriva

12

EK1

Dagens frågor:

1) Vad är skillnaden mellan en cyniker och en skeptiker?

Svar: en cyniker är pessimist, medan skeptikern är misstänksam och kritisk.

2) En rädd giraff heter det, men vad händer om man byter ut giraffen mot ett lejon?

Svar: här framkommer språkets brister - en sten i språkmaskineriet. Och hur får man bort stenen? Jo, genom att omformulera meningen; "ett skrämt lejon".

3) Vad betyder epik, epic, episkt? Är de synonymer?

Svar: jag vill börja med att skilja dem åt. Epik är en av tre litterära genrer (epik, lyrik och dramatik). Epik är en text som är berättande, lyrik är en text som läses högt till musik (alla musiktexter är pre definition lyrik) medan poesi/dikter är koncentrerade texter vars främsta mål är att skapa stämningar, känslor och i vissa fall språkinnovationer (språkliga "uppfinningar") och dramatik är teater/film - en mer korrekt definition är: berättelse spelad inför publik.

Arbete med Moment: Skriva & handledning

Rekommendation: Börja arbeta med examinationsuppgift

 

Dag: Ons kl. 09:30 - 10:00, sal: Calippo

Föreläsning för alla (Ek1 och Sa1)

Ämne: Sök jobb på Fanzine, Språksociologihäftet - omdöme, insändare, krönika, vad är dikt & examinationsuppgift.

Sa11

Dagens frågor:

1) Vad är skillnaden mellan en cyniker och en skeptiker?

Svar: en cyniker är pessimist, medan skeptikern är misstänksam och kritisk.

2) En rädd giraff heter det, men vad händer om man byter ut giraffen mot ett lejon?

Svar: här framkommer språkets brister - en sten i språkmaskineriet. Och hur får man bort stenen? Jo, genom att omformulera meningen; "ett skrämt lejon".

3) Vad betyder epik, epic, episkt? Är de synonymer?

Svar: jag vill börja med att skilja dem åt. Epik är en av tre litterära genrer (epik, lyrik och dramatik). Epik är en text som är berättande, lyrik är en text som läses högt till musik (alla musiktexter är pre definition lyrik) medan poesi/dikter är koncentrerade texter vars främsta mål är att skapa stämningar, känslor och i vissa fall språkinnovationer (språkliga "uppfinningar") och dramatik är teater/film - en mer korrekt definition är: berättelse spelad inför publik.

Arbete med Moment: Skriva & handledning

 

13

 

EK1

 

Moment: Skriva

Rekommendation: Arbeta med examinationsuppgift

Språksociologi - lösningsförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag: Ons kl. 09:30 - 10:00, sal: Calippo

Föreläsning för alla (Ek1 och Sa1)

Ämne:

Hur kan vi omformulera följande meningar:

  • "En morgon sköt jag en elefant i min pyjamas"
  • "I går sköt jag en hare med gevär på hundra meter"
  • "All affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden!"

--------------------------------

  1. Ska jag använda "utav" eller "av" - använd hellre "av", men fyller "utav" ett tydligt syfte så kan du använda det.
  2. Undvik småord som "så" - kan man ta bort utan att det påverkar språksatsens mening så bör du ta bort "så".
  3. Får man börja en mening med "Och"? Svar: Ja, om det fyller ett syfte
  4. Hur vet man när man ska använda: "de", "dem" eller "dom" - se här.

 

 

Sa11

Moment: Skriva

Språksociologi - lösningsförslag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

EK1

Moment: Skriva

Läxa till Joni: Vad betyder knorr i krönikan?

Rekommendation: Arbeta med examinationsuppgift

 

Dag: Ons kl. 09:30 - 10:00, sal: Calippo

Handledning för alla (Ek1 och Sa1) som behöver det.

 

Enskilt arbete med examensuppgift - ingen lärarledd lektion. Fritt arbete på valfri plats.

 

 

  Genväg till klassite

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Tisdag kl. 11:55 - 12:55

sal: Calippo

Dag: Onsdag kl. 09:30 - 10:00

sal: Calippo

Dag: Torsdag kl. 13:05 - 14:20

sal: Calippo

15

 

Påsklov

 

Påsklov

 

Påsklov

 

16

EK1 - tisdag

Inlämning av examinationsuppgift till moment Skriva (Dead Line)

&

Förberedelse inför Nationella provet (för dem som skrivit klart examinationsuppgift)

Förberedelse inför Nationella provet

 

 

Ämne: Nationella provet - tre delar: A - muntligt, B - skriftligt och C - skriftligt

Sa11

Inlämning av examinationsuppgift till moment Skriva (Dead Line)

&

Förberedelse inför Nationella provet (för dem som skrivit klart examinationsuppgift)

 

 

17

- tisdag

Nationellt prov i Svenska på tisdag 24/4 (B-del: 120min) och torsdag 26/4 (C-del: 180min)

Svenskalektionen 11:50-12:55 är till för att förbereda sig inför det muntliga Nationella provet.

 

 

Lektionen utgår p.g.a. Nationella prov

 

Nationellt prov i Svenska på tisdag 24/4 (B-del: 120min) och torsdag 26/4 (C-del: 180min)

Svenskalektionen 13:05-14:20 är till för att förbereda sig inför det muntliga Nationella provet.

 

 

18

 

 

Ledigt

 

 

 

Onsdag

Handledning

 

Sa11 - torsdag

Ställs in pga av NP i Engelska 12:00 - 13:40

 

 

19

 

 

 

 

EK1 - tisdag 8/5

Muntligt nationellt prov för: fyra elever

Publik: fyra elever (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck (tips: läs novell)

 

 

 

Onsdag 9/5

Muntligt nationellt prov för: elev 1- elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: Elev 1 (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck (tips: läs novell)

 

 

Sa11 - torsdag 10/5

Muntligt nationellt prov för: tre elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: sex elever (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck (tips: läs novell och gör en enklare novellanalys)

 

 

 

20

 

 

EK1 - tisdag 15/5

Muntligt nationellt prov för: fem elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: fem elever (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck (tips: läs novell och gör enklare analys)

Onsdag 16/5

 

NP i Engelska

 

 

 

17/5

 

Ledigt

 

 

 

 

 

21

 

 

 

EK1 - tisdag 22/5

 

 

 

Inställt på grund av Nationellt prov i Matematik 1B

 

 

 

Onsdag 23/5

Muntligt nationellt prov för två elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: två elever (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck (tips: Skriv skräckberättelse)

 

 

Sa11 - torsdag 24/5

Muntligt nationellt prov för: sju elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: sjue elever (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck (tips: Skriv skräckberättelse)

 

 

 

 

22

 

 

 

EK1 - tisdag 29/5

 

 

Betygssnack & Tema Skräck

Inlämning: Textanalys och skräckberättelse - Dead line

 

 

 

Onsdag 30/5

 

Handledning

 

 

 

 

 

Sa11 - torsdag 31/5

Muntligt nationellt prov för: fyra elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik:två elever (Noteringsunderlag)

 

 

Övriga: Tema Skräck Inlämning: skräckberättelse - Dead line

23

 

EK1 - tisdag 5/6

Betygsnack för dem som vill

 

6/6

Ledigt

 

Sa11 - torsdag 7/6

Svenskaavslutning & betygsnack

Betyget sätts på fredag

24

EK11 - tisdag 12/6

Kursutvärdering

 

Ek1 och Sa1 - Onsdag 13/6

Kursutvärdering

 

14/6

Skolavslutning för årskurs 1 och 2.

 

Genväg till klassite

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!