Terminsplanering för Na11

Ämne: Svenska 1    

Genväg till klassajt    

APU Lov prov/inlämning
Vecka

Dag: Tisdag kl. 10:05 - 11:05

sal: Piggelin

Dag: Onsdag kl. 12:55 - 13:55

sal: Smack

2    
3    
4

Presentation av Joni

Genomgång av svenskämnet & kursinnehåll.

 

 

Genomgång av moment: Språksociologi och utdelning av kompendiet.

 

 

5

 

Genomgång i hur Webbplatsen fungerar

Vad har hänt?
Vad ska hända?
Vad kommer att hända?

Se Björn Björn Ranelids föreläsning om språk (12m).

Arbete med Språksociologihäftet som du hittar här

 

 

 

Friluftsdag

6

Fortsatt arbete med språksociologihäftet

Extra:

1) Ordkunskap

2) Moment: Textjämförelse.

Jämför artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien (frågespalt) och krönika om konst, se instruktioner

Dagens fråga: Hur definierar man ordet "definition"? Svarsförslag: beskrivning eller förklaring av vad ett ord betyder eller representerar (står för).

 

Inlämning av språksociologihäftet

Extra:

1) Ordkunskap

2) Jämför artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien (frågespalt) och krönika om konst, se instruktioner

 

7

 

Grupparbete med artiklarna: konstartikel, fråga bibliotekarien (frågespalt) och krönika om konst, se instruktioner

Inlämning av språksociologihäftet

Gemensam genomgång av artiklarna.

10 tips som gör diskussionen mer givande.

 

 

 

 

Introduktion av Nytt moment: Skriva

 

8

Projektarbete - svensklektionen inställd

Projektarbete - svensklektionen inställd

9 Sportlov Sportlov
10

 

 

Fortsatt arbete med Nytt moment: Skriva & handledning av lärare

 

 

 

Fortsatt arbete med Nytt moment: Skriva & handledning av lärare

 

11

Självständigt arbete med Moment: Skriva & handledning av lärare

 

 

 

Föreläsning: Jämställdhet och klossar, Språkriktighet - nyckelord & Referat

Dagens språkfråga:

1) Definiera "flummig". Svar:

2) Hur vet man när man ska änvända en/ett - finns det något uttrycklig språkregel man kan hänvisa till?

Språkdilemma: En rädd giraff, heter det, men vad säger man om lejonet hyser (känner) samma känsla?

Återkoppling: Lösningsförslag till språksociologihäftet

 

 

12

 

Dagens frågor:

1) Vad är skillnaden mellan en cyniker och en skeptiker?

Svar: en cyniker är pessimist, medan skeptikern är misstänksam och kritisk.

2) En rädd giraff heter det, men vad händer om man byter ut giraffen mot ett lejon?

Svar: här framkommer språkets brister - en sten i språkmaskineriet. Och hur får man bort stenen? Jo, genom att omformulera meningen; "ett skrämt lejon".

3) Vad betyder epik, epic, episkt? Är de synonymer?

Svar: jag vill börja med att skilja dem åt. Epik är en av tre litterära genrer (epik, lyrik och dramatik). Epik är en text som är berättande, lyrik är en text som läses högt till musik (alla musiktexter är pre definition lyrik) medan poesi/dikter är koncentrerade texter vars främsta mål är att skapa stämningar, känslor och i vissa fall språkinnovationer (språkliga "uppfinningar") och dramatik är teater/film - en mer korrekt definition är: berättelse spelad inför publik.

 

Självständigt arbete med Moment: Skriva

Återkoppling: Lösningsförslag till språksociologihäftet & läs om omdöme och betygsättning när det gäller momentet.

 

Föreläsning: Insändare, krönika & Examinationsuppgift

 

 

13

 

Hur kan vi omformulera följande meningar:

  • "En morgon sköt jag en elefant i min pyjamas"
  • "I går sköt jag en hare med gevär på hundra meter"
  • "All affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden!"

Självständigt arbete med Moment: Skriva, enskilda samtal med tre elever & handledning.

  1. Ska jag använda "utav" eller "av" - använd hellre "av", men fyller "utav" ett tydligt syfte så kan du använda det.
  2. Undvik småord som "så" - kan man ta bort utan att det påverkar språksatsens mening så bör du ta bort "så".
  3. Får man börja en mening med "Och"? Svar: Ja, om det fyller ett syfte
  4. Hur vet man när man ska använda: "de", "dem" eller "dom" - se här.

 

Handledning riktad mot arbetet med examinationsuppgiften.

Moment: Skriva

"Fiskarna fiskar fiskar"

Hur kan man förtydliga att det är en fiskare som fiskar, inte fiskar som fiskar.

– lösning: gör om fiskarna till fiskare

Tio fiskare fångar fisk

Vad är det för skillnad på sympati och empati? Sympati innebär medkänsla - en förståelse över vad personen ifråga genomlider, medan empati går in på djuppsykologiska marker genom att man kan leva sig in i hur personen känner (inlevelse)

Inflammation är symptom till infektion – finns samma relation mellan empati och sympati? Svar: nej.

 

14

 

Inlämning av examinationsuppgift till Moment: Skriva (Dead Line) och läsförståelse

 

 

Läsförståelse

 

 

  Genväg till klassite

Dags för sista perioden: kämpa på!

 

APU Lov prov
Vecka

Dag: Tisdag kl. 10:05 - 11:05

sal: Piggelin

Dag: Onsdag kl. 12:55 - 13:55

sal: Smack

15

 

Påsklov

 

 

Påsklov

 

16

 

Introduktion: Tema Skräck

Frågor:

  • Får vi Feed Back på inlämning: Skriva? Och när i så fall?

Beslut:

  • Vill man prata betyg och hur man kan höja sitt betyg ska eleven själv kontakta Joni (helst via mejl eller meddelande).

 

Förberedelse inför nationella provet (A-delen) (Noteringsunderlag)

 

 

Förberedelse inför nationella provet (B- och C-delen)

 

17

 

Nationellt prov i Svenska på tisdag 24/4 (B-del: 120min) och torsdag 26/4 (C-del: 180min)

Svensklektion 10:05-11:05 går bort p.g.a. Nationella provet

 

 

Nationellt prov i Svenska på tisdag 24/4 (B-del: 120min) och torsdag 26/4 (C-del: 180min)

Ingen lärarledd lektion! Svensklektionen 11:50-12:50 är till för att förbereda sig inför det muntliga Nationella provet.

18

 

 

Ledigt

 

 

Onsdag

Handledning

 

 

 

19

 

 

 

Tisdag 8/5

Muntligt nationellt prov för: tre elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: tre elever (+1) (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck

 

 

Onsdag 9/5

 

 

Utflykt till Zoo

 

 

 

20

 

 

 

Tisdag 15/5

Muntligt nationellt prov för: fyra elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: fyra elever (Noteringsunderlag)

Övriga: Tema Skräck

 

Onsdag 16/5

Muntligt nationellt prov för: fyra elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: fyra elever (Noteringsunderlag)

Övriga:Tema Skräck

 

 

 

21

 

 

 

Tisdag 22/5

Muntligt nationellt prov för: två elever - elevformulär som ska lämnas till läraren innan talet.

Publik: fyra elever (Noteringsunderlag)

 

Inlämning: Tema Skräck (Dead Line på söndag kl. 24:00)

 

 

Onsdag 23/5

 

 

Inställt på grund av Nationellt prov i matematik 2C

 

 

 

22

 

Tisdag 29/5

Muntligt nationellt prov för: två elever

Betygssnack för dem som vill

 

Onsdag 30/5

Svenskalektion inställd - exkursion i biologi

 

 

23

 

 

Tisdag 5/6

 

Utvärdering

 

 

Onsdag 6/6

 

Ledigt

 

Betyget sätts på fredag

24

Tisdag 12/5

Öppet

 

Onsdag 13/5

Öppet

 

Genväg till klassite

 

  Tack för ett trevligt läsår och lycka till i framtiden och glöm inte att ha ett riktigt bra sommarlov!