Svenska 1 - SaEk1 - VT16

Kontaktuppgifter till lärare: joni.stam@edu.borlange.se

SaEk1

Vecka

Tisdag, 12:45 - 13:45

sal: H225

Fredag, 8:00 - 9:15

sal: H219


6


Presentation av lärare och elever

Genomgång av vad ni gjort och vad som finns kvar att göra: överlämning.


Förslag på upplägg: Huvudmoment i PDF där eleverna väljer fritt vad de vill jobba med.


Pedagogisk tanke: ökad autonomi (självbestämmanderätt) och medverkan ökar viljan (motivationen) att ge sig i kast med en uppgift.


 • OBS! Ändrad lektionstid:  9:25 - 10:30

 • Rutiner: Lektionsstart och lektionsavslut

 • Förväntningar: Elevens ansvar

 • Trivsel: Klassrumsklimat och Ordningsregler

 • Viktigaste av allt i svenskkursen är att du kan läsa och skriva… väl. Har du bekymmer med läsförståelse och skrivhantverket måste dessa förmågor övas upp och du måste hjälpa till. Se alla: svenskämnets förmågor.

 • Kursinnehåll: vi utgår ifrån kursens centrala innehåll och överlämning och går igenom vad alla ska jobba med. Tanken är att man ska ha alla de förmågor som kan visas upp med hjälp av Huvudmoment i PDF (8st). Har man redan visat upp förmågan för Gabi som kopplat den till en specifik nivå i kunskapskraven behöver man nödvändigtvis inte göra uppgiften (men behöver man öva mer? Varsågod!). Vi börjar med dem som inte vet vad de ska göra - övriga går iväg och gör.  Det är 27 lektionstillfällen kvar, varav 7 är uppbokade till muntligt NP. Alltså ca 20h (en halv arbetsvecka att göra klart kursen.

 • Gemensamt avslut 10:15: Flippat klassrum: Lärportfolio på mejlen (läs instruktionerna hemma). Vad händer nästa lektion?

7

 • Flippat klassrum: Lärportfolio på mejlen - har ni förstått instruktionerna?

 • Svårstavade ord 1 (30 ord)

 • Säkerställ med Joni att du förstått vad du ska göra (Huvudmoment i PDF) och har relevant material och inled arbete med uppgiften.

 • Flippat klassrum: läs ytligt, ta en titt, ögna eller skumläs sajterna: Språkriktighet och Skrivhantverket innan fredagens lektion. Och är du en ambitiös elev läser du varje bokstav.

Joni är hemma med sjukt barn (19/2-16)8

Gemensam start: 12:45Gemensamt avslut 13:30

Gemensam start 8:00

 • Språkriktighet

  • Övning 1: Lär dig använda sammanhangsord

  • Övning 2: Lär dig undvika talspråklighet

  • Övning 3: Lär dig använda konjunktioner

  • Övning 4: Rätta meningar

  • Övning 5: Rätta fler meningar

  • Övning 6: Rätta ännu fler meningar

  • Övning 7: Rätta ytterligare några fler meningar

  • Övning 8: Rätta en text: del 1/2 och del 2/2

  • Övning 9: Rätt uttryck

 • Fasta uttryck 1 (20 frågor)

 • Fortsatt eget arbete med uppgiften du valt att jobba med (Huvudmoment i PDF). Sätta dead lines? Tisdag efter lovet?Gemensamt avslut 9:00

9

10

Gemensam start: 12:45


Gemensamt avslut 13:30

Gemensam start 8:00


Lyssna till Föreläsningen (funkar det inte kan du testa via Google)

11

Gemensam start: 12:45

 • Lägg in era litteraturanalyser och bedömningar i era lärportfolier (Ett halvt ark papper av August Strindberg och Amnesti av Nadine Gordimer)

 • Elevsamtal?

 • Fortsatt eget arbete med uppgiften du valt att jobba med (Huvudmoment i PDF).Gemensam start 8:00

Gemensamt avslut 9:00

12

Gemensam start: 12:45

Återkopling: Flippat klassrum

Arbete med Nationella provet

Flippat klassrum

Gemensamt avslut 13:30

Påsklov

13

14

Gemensam start: 12:45

Statussidorna är uppdaterade!

Återkoppling: Nationella provet

 • Digiexam-prov om NP

Elevrespons

Förberedelse inför muntlig presentationGemensamt avslut 13:30

Nationella provet del A (muntlig presentation)

08:00 - 08:15 elev 1

08:15 - 08:30 elev 2

08:30 - 08:45 elev 3

08:45 - 09:00 elev 4

Publikrespons: fyra elever

Övriga jobbar med förberedelse inför muntligt NP, Huvudmoment i PDF eller språkriktighetsövningar

15

Nationella provet del A (muntlig presentation)

12:45 - 13:00 elev 5

13:00 - 13:15 elev 6

13:15 - 13:30 elev 7

13:30 - 13:45 elev 8

Extra: elev 9

Publikrespons: fyra elever

Övriga jobbar med förberedelse inför muntligt NP, Huvudmoment i PDF eller språkriktighetsövningar

Nationella provet del A (muntlig presentation)

08:00 - 08:15 elev 10

08:15 - 08:30 elev 11

08:30 - 08:45 elev  12

08:45 - 09:00 elev 13

Publikrespons: fyra elever

 Övriga jobbar med förberedelse inför muntligt NP, Huvudmoment i PDF eller språkriktighetsövningar

16

Nationella provet del A (muntlig presentation)

12:45 - 13:00 elev 14

13:00 - 13:15  elev 15

13:15 - 13:30  elev 16

13:30 - 13:45  elev 17

Publikrespons: fyra elever

Övriga jobbar med förberedelse inför muntligt NP, Huvudmoment i PDF eller språkriktighetsövningar

Nationella provet del A (muntlig presentation)

08:00 - 08:15 elev 18

08:15 - 08:30 elev 19

08:30 - 08:45 elev 20


Publikrespons: fyra elever

Övriga jobbar med förberedelse inför muntligt NP, Huvudmoment i PDF eller språkriktighetsövningar

17


Nationella provet del B, ti 26 april, 120 min

kl 8:15 - 10:15, sal: H219


Nationella provet del C, to 28 april, 180 min

kl 8:15 - 11:15, sal: A027


Lektionen används för självständigt arbete med valfritt moment, samt elevsamtal med Joni.


Läxa: läs Klassiker så gör vi ett prov nästa vecka.

Nationella provet del A (muntlig presentation)

08:00 - 08:15 elev 21

08:15 - 08:30 elev 22

08:30 - 08:45 elev 23

08:45 - 09:00 elev 24

Extra: elev 25

Publikrespons: fyra elever


Övriga jobbar med förberedelse inför muntligt NP, Huvudmoment i PDF eller språkriktighetsövningar

18

Föreläsning Sex och samlevnad, årskurs 1. Plats: Aulan, tid: 13:00 - 15:00


Ledigt

19

Återsamling och statuscheck


Språksociologihäftet (ligger här veckan ut) frågorna till häftet hittar du här.

Individuell handledning.

Extra taltillfälle

20

Friluftsdag - ingen Svenska


Individuell handledning.


Extra taltillfälle

21

Eget självständigt arbete och (individuell handledning)

22

Eget självständigt arbete och (individuell handledning) och Utvärdering

23

Glad sommar

sommar.png