Momentplanering/grovplanering i Historia 1a1 för BF12 - HV13

Genväg till klassajt

Ämne: Historia 1a1

1. Presentation av Joni. Genomgång av avverkat och kommande kursinnehåll, samt genomgång av webbplatsen: www.larare.at.

2. Moment: Industrialismen och de politiska ismerna

  • Grupparbete som utmynnar i muntlig presentation

3. Moment: Fördjupningsarbete / examinationsarbete (kopplat Kalla krigets konflikter)

  • Individuell inlämning