Momentplanering/grovplanering för ID3B - HT12

Ämne: Psykologi A

Genväg till klassajt

1. Moment: Introduktion: psykologi

  • Introduktion av momentet
  • Vad är psykolgi? (IG-G)
  • Grupparbete: Experiment (IG-G)
  • Grupparbete: Tankemönster (IG-G)
  • Freud: Jaget, detet och överjaget (IG-G)
  • Grupparbete: Normalitetsbegreppet (IG-G)
  • Psykologidiagnos/instuderingsfrågor (IG-G)
  • Prov intro (IG-MVG)

3. Moment: De fem psykologiska perspektiven

  • Introduktion av momentet
  • Grupparbete: en Power Point-presentation inför klassen (alternativt en vanligt presentation)