<Förmåga 5 >

 

Kunskaper om hur naturvetenskap organiseras samt hur den kan granskas kritiskt och användas för kritisk granskning.

Skolverket

Förklara