<Förmåga 6 >

 

Kunskaper om de naturvetenskapliga teoriernas betydelse för samhällens framväxt och för människans världsbild.

Skolverket

Förklara