<Förmåga 3 >

 

Kunskaper om olika livsstilars konsekvenser såväl för den egna hälsan som för folkhälsan och miljön.

Skolverket

Förklara