<Förmåga 2 >

 

Kunskaper om naturvetenskapens roll i aktuella samhällsfrågor och i förhållande till hållbar utveckling.

Skolverket

Förklara