www.larare.at

Mental träning: betygskriterier

Kurskod: HALMEN0

E
D
C
B
A

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Om du klickar på högtalarsymbolen till höger kan du lyssna till E-, C- och A-kravet i sin helhet.

Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: utan värdeord
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven beskriver [---] olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven [---] olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

Eleven redogör även [---] för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver [---] egna och andras stressorer.

I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven [---] centrala begrepp och teorier.

Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering [---].

Eleven motiverar [---] sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

Eleven gör även en [---] dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat [---].

Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven [---] med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han [---] den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E
Klicka här för att lyssna på E1

E1. Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

E2. Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver översiktligt egna och andras stressorer.

E3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

E4. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

E5. Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

E6. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.

E7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.

E8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver översiktligt egna och andras stressorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E3
Klicka här för att lyssna på E3

I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E4
Klicka här för att lyssna på E4

Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E5
Klicka här för att lyssna på E5

Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E6
Klicka här för att lyssna på E6

Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E7
Klicka här för att lyssna på E6

Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : E8
Klicka här för att lyssna på E6

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : D
Klicka här för att lyssna på D

Betyget D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C
Klicka här för att lyssna på E1

C1. Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

C2. Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt egna och andras stressorer.

C3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

C4. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

C5. Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

C6. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.

C7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

C8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt egna och andras stressorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C3
Klicka här för att lyssna på E1

I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C5
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C6
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C7
Klicka här för att lyssna på E1

Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : C8
Klicka här för att lyssna på E1

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Mental träning: Betygskriterium : B
Klicka här för att lyssna på B

Betyget B.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : A
Klicka här för att lyssna på E1

A1. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

A2. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver också utförligt och nyanserat egna och andras stressorer.

A3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

A4. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett gott resultat, och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.

A5. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

A6. Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

A7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

A8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium : A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver också utförligt och nyanserat egna och andras stressorer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium / A3
Klicka här för att lyssna på E1

I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium: A4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett gott resultat, och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium: A5
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium: A6
Klicka här för att lyssna på A6

Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium: A7
Klicka här för att lyssna på A6

Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mental träning: Betygskriterium: A8
Klicka här för att lyssna på A6

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Skolverket