www.larare.at

Människans språk 2

Kunskapskrav i MÄKMÄK02 (100p)

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / E

E1. Eleven redogör översiktligt för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör också översiktligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar översiktligt tänkbara anledningar till dessa. Dessutom beskriver eleven översiktligt både enkla och någon mer komplex språklig struktur i bekanta och mindre bekanta språk samt drar enkla slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.

E2. Eleven redogör översiktligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.

E3. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika språkteknologiska tillämpningar.

E4. Eleven för enkla resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver översiktligt hur kontexten påverkar språkliga budskap. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör också översiktligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar översiktligt tänkbara anledningar till dessa. Dessutom beskriver eleven översiktligt både enkla och någon mer komplex språklig struktur i bekanta och mindre bekanta språk samt drar enkla slutsatser även i förhållande till sitt modersmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven redogör översiktligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika språkteknologiska tillämpningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / E4
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven för enkla resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver översiktligt hur kontexten påverkar språkliga budskap. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / D
Klicka här för att lyssna på D

Betyget D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / C

C1. Eleven redogör utförligt för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör också utförligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt tänkbara anledningar till dessa. Dessutom beskriver eleven utförligt både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.

C2. Eleven redogör utförligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.

C3. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika språkteknologiska tillämpningar.

C4. Eleven för välgrundade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt hur kontexten påverkar språkliga budskap. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör också utförligt för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt tänkbara anledningar till dessa. Dessutom beskriver eleven utförligt både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / C3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika språkteknologiska tillämpningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / C4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven för välgrundade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt hur kontexten påverkar språkliga budskap. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / B
Klicka här för att lyssna på B

Betyget B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / A

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt och nyanserat tänkbara anledningar till dessa. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.

A2. Eleven redogör utförligt och nyanserat för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.

A3. Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika språkteknologiska tillämpningar.

A4. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt och nyanserat hur kontexten påverkar språkliga budskap. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika språk och språkfamiljer i världen. Eleven redogör också utförligt och nyanserat för likheter och skillnader mellan språken samt diskuterar utförligt och nyanserat tänkbara anledningar till dessa. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat både enkla och några mer komplexa språkliga strukturer i bekanta och mindre bekanta språk samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser även i förhållande till sitt modersmål.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för språket som mänskligt fenomen och dess biologiska förutsättningar, för faktorer som kan påverka språkproduktionen och språkförnimmelsen samt för sambanden mellan dessa faktorer och mellan språk och kunskapsutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / A3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika språkteknologiska tillämpningar.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 2 / A4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkanvändning och språklig betydelse samt beskriver utförligt och nyanserat hur kontexten påverkar språkliga budskap. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturella möten och relationer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Skolverket