www.larare.at

Människans språk: Styrdokument

 

Jag har bearbetat styrdokumenten i Människans språk på gymnasienivå för att lättare diskutera dem med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i skolverkets styrning.

Jag har delat upp och numrerat förmågorna i 7 delar.

Kursernas centrala innehåll

  • Människans språk 1 = 8 delar
  • Människans språk 2 = 8 delar

Kursernas kunskapskrav

  • Människans språk 1 = 4 delar
  • Människans språk 2 = 4 delar

Du når förmågorna, kurserna centrala innehåll och kunskapskapskrav genom att klicka upp "rullgardinerna" i menyn ovan.

Via menyn når du stöd- och kringmaterial som t.ex. ordlistor, koppling till delar i Människans språk kursernas centrala innehåll och kunskapskrav samt QR-kod till denna sajt.