www.larare.at

Människans språk 1

Kunskapskrav i MÄKMÄK01 (100p)

Jag har bearbetat kunskapskravet genom att dela upp det i mindre enheter: E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv så att det blir lättare att diskutera kunskapskrav med skolledare, lärare, mentorer och elever. På så vis kan jag tydligare hänvisa till specifika delar i kunskapskraven. Det blir också lättare att avgöra om en elev ska ha ett mellanbetyg (D eller B).

Du når varje enskild del; t.ex. E, D, C, B, A osv genom att klicka på länken under huvudrubriken och du når underkategorierna E1, E2, E3 osv, C1, C2, C3 osv, A1, A2, A3 osv genom att klicka under varje underrubrik. Därifrån når du också kunskapskravet inläst genom att klicka på högtalarsymbolen till höger. Du kan alltid jobba tillbaka genom att klicka på den vita pilen i den röda rektangeln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / E

E1. Eleven redogör översiktligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör enkla jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också översiktligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Eleven redogör även översiktligt för olika former av kommunikation.

E2. Eleven använder med viss säkerhet enkla hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för enkla resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.

E3. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser enkla språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.

E4. Eleven redogör översiktligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för enkla samband mellan dessa. Eleven för också enkla resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / E1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör översiktligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör enkla jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också översiktligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven översiktligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Eleven redogör även översiktligt för olika former av kommunikation.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / E2
Klicka här för att lyssna på E2

Eleven använder med viss säkerhet enkla hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för enkla resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / E3
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och någon relevant metod samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser enkla språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med enkla omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / E4
Klicka här för att lyssna på E3

Eleven redogör översiktligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för enkla samband mellan dessa. Eleven för också enkla resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / D
Klicka här för att lyssna på D

Betyget D.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / C

C1. Eleven redogör utförligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också utförligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Eleven redogör även utförligt för olika former av kommunikation.

C2. Eleven använder med viss säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.

C3. Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.

C4. Eleven redogör utförligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / C1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också utförligt hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven utförligt olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Eleven redogör även utförligt för olika former av kommunikation.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / C2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med viss säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / C3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med viss säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser språkliga problem med tillfredsställande resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / C4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / B
Klicka här för att lyssna på B

Betyget B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / A

A1. Eleven redogör utförligt och nyanserat för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av kommunikation.

A2. Eleven använder med säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.

A3. Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.

A4. Eleven redogör utförligt och nyanserat för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för komplexa samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / A1
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några språk och språkfamiljer i världen samt gör välgrundade och nyanserade jämförelser mellan språken. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur några olika språk är uppbyggda, även i förhållande till sitt modersmål. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser inom språklig evolution och språkhistoria. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika former av kommunikation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / A2
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med säkerhet hjälpmedel och metoder för språkinlärning. Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om språkutveckling och språkinlärning samt om språklig mångfald, tvåspråkighet och flerspråkighet ur ett samhälls- och individperspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / A3
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven använder med säkerhet relevanta begrepp och metoder samt genomför enkla undersökningar av språkliga fenomen och löser komplexa språkliga problem med gott resultat. Eleven värderar också resultaten med nyanserade omdömen.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav för Människans språk 1 / A4
Klicka här för att lyssna på E1

Eleven redogör utförligt och nyanserat för språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt samt för komplexa samband mellan dessa. Eleven för också välgrundade och nyanserade resonemang om språk i kulturellt, politiskt och socialt hänseende. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om språkets roll i interkulturell kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Källa: Skolverket