www.larare.at

Kort & koncist

 

Eleven ska jobba med muntlig framställning (Centralt01), vetenskaplig text (Centralt02, Centralt03 och Centralt04), skönlitteratur (Centralt05) och språkhistoria (Centralt06).

 

 

Joni Stam (2017)