www.larare.at

Alla förklaringar

 

01. Eleven kan göra ett anförande muntligt (hålla ett tal) bra och är bearbetat med hjälp av retoriska hjälpmedel.

Eleven kan använda ett tekniskt hjälpmedel som förtydligar innehållet i talet, t.ex. vita tavlan, Power Point eller annan media som bild(er), text(er), film(er) och ljud.

02. Kunna skriva vetenskapliga/utredande texter.

03. Läsa och plocka ut det viktiga i texter samt att kunna undersöka om källorna är tillförlitliga.

04. Kunna skriva vetenskapliga/utredande texter.

Göra en fördjupning i något ur svenskämnet.

Använda digitala verktyg i arbetet med texter och respons (förbättra texter genom att kommentera varandras texter).

05. Eleven känner till några kända (manliga och kvinnliga) författare och deras böcker från olika tider och olika länder. Och kan skriva eller diskutera dem med hjälp av fackspråk som används vid litteraturanalys.

06. Känna till svenska språkets historia.

 

<
>