www.larare.at

Svenska 2

100poäng (SVESVE02) ska innehålla följande

  • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
  • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga, och skönlitterära verk, vilket även inkluderar teater samt film och andra medier, från olika tider och epoker. Dansk och norsk skönlitteratur, delvis på originalspråk. Relationen mellan skönlitteratur och samhällsutveckling, dvs. hur skönlitteraturen har formats av förhållanden och idéströmningar i samhället och hur den har påverkat samhällsutvecklingen.
  • Skönlitterära verkningsmedel. Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning.
  • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
  • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.

 

Betygskriterier Svenska 2 (sajt) eller Betygskriterier Svenska 2 (Google dokument)

Styrdokumentkompendium för Svenska 2 (pdf)

 

Kursinnehåll för Svenska 2 eller Kursinnehåll för Svenska 2 (Google Dokument)

Kursinnehåll för Svenska 2 med QR-kod (Google Doc)

 

 

 

Gör en dugga kopplad till centralt innehåll

Gör en dugga kopplad till Betygskriterier

Gör en dugga kopplad till centralt innehåll

Gör en dugga kopplad till betygskriterier

 

 

 

 

Joni Stam (2013)