Svenska: förmåga 4

Klicka här för att lyssna på förmåga 4 Föregående

 

Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel