Svenska: förmåga 3

Klicka här för att lyssna på förmåga 3 Föregående

 

Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.

 

Källa: Skolverket
Nästa kapitel