www.larare.at

PM

Innehållsförteckning -

Inom skolväsendet betyder promemoria en kort uppsats eller rapport, vanligen som delredovisning i en kurs. Det kan också betyda förstudie, projektplan eller projektförslag.

Inom gymnasiet ska ett PM oftast vara utredande. Eleven ska utreda ett visst ämne på ett vetenskapligt sätt. Det innebär att hen presenterar information och kommenterar information från olika källor på ett sakligt och objektivt sätt.

För det första ska eleven presentera ett ämne eller en frågeställning. För det andra ska eleven med hjälp av olika källor reda ut ämnet eller besvara frågeställningen.

Avslutningsvis ska eleven summera sin utredning i en slutsats.

Nyckelord

  1. kort uppsats
  2. vetenskapligt
  3. presenterar information
  4. kommentera information
  5. olika källor
  6. sakligt och objektivt

Läs mer om: Utredande text 

I detta arbetsmoment kommer vi att skriva PM.

 

PM / Länkar

 

 

PM / Lärarhandledning

 

Lärarhandledning Lösenordsskyddat.

 

PM / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)