www.larare.at

Informationsblad

I detta arbetsmoment kommer vi att jobba med informationsblad; alltså anslag där en viss grupp ska informeras om något.

Informationsblad tillhör en formell texttyp.

 

Informationsblad / Nivå 1

 

Först

Öva på att informera en klasskamrat om något, muntligt.

Sedan

Skriva en manual; alltså skriv en text som beskriver hur man ska använda något. Var noggrann och detaljerad.

Därefter

Skriva informativt; alltså skriv en text som informerar om något, t.ex. om en förändring, en nyhet eller vad som gäller i en viss situation.

Avslutningsvis

Skriva ett informationsblad till alla ungdomar i Falun som informerar om en ny ungdomsgård. Följande info ska finnas med:

  • Lokalen är ny och ligger bra till. Beskriv den i korta drag.
  • Kommunikationerna till lokalerna är goda. Förklara på vilket sätt.
  • I lokalen finns flera olika aktiviteter; nämn minst tre efter eget tycke.
  • Det finns bra personal på ungdomsgården. Skriv också på vilket sätt de är bra.
  • Ungdomsgården erbjuder ätbart; du bestämmer vilken typ av ätbart.
  • Ungdomsgården är öppen sön - tors 18-21 och fre-lörd 18-24, men är stängt på måndagar
  • Kontaktuppgifter

 

Informationsblad / Nivå 2

 

Först

 

Sedan


Därefter


Avslutningsvis

 

Informationsblad / Nivå 3

 

Först

 

Sedan


Därefter


Avslutningsvis

 

 

 

 

Informationsblad / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)