www.larare.at

Sajtförslag (i Psykologi 2a)

 

Jag har plockat ut formuleringar ur kunskapskraven i Psykologi 2a (PSYPSY02a) så de kan användas vid respons.

Jag har delat upp kunskapskraven i stycken (Första stycket, Andra stycket osv) och varje stycke står för sig.

Via menyn når du stödmaterial som t.ex. förklaringar, ordlistor, samt QR-kod till denna sajt.

Du kan snabbnavigera på sajten med hjälp av pil upp och ner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Första stycket

Föregående

 

Du "redogör [---] hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället" på -nivå.

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Andra stycket

Föregående

 

Du "redogör [- för -] personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för [- du -] resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter" på -nivå.

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Tredje stycket

Föregående

 

Du "värderar [---] de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och [- resonerar -] om deras betydelse för helhetssynen på människan" på -nivå.

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Fjärde stycket

Föregående

 

Du "redogör [---] för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar" på -nivå.

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Femte stycket

Föregående

 

Du ger [---] exempel på [- psykologiska -] behandlingsalternativ samt redogör [---] för grundtankarna bakom detta" på -nivå.

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at

PSKPSY02a: Sajtförslag: Sjätte stycket

Föregående

 

Du för "resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter" på -nivå.

 
  Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.larare.at
Sajtförslag (i Psykologi) / Innehållsförteckning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)