www.larare.at

Utbildning för lärare

Innehållsförteckning -

 

 

Utbildning för lärare / Frågor
 
  1. Vad är lärande?
  2. Hur ska lärande i huvudsak bedrivas?
  3. Vad präglar en framgångsrik didaktik?
  4. Vad präglar en framgångsrik metodik?
  5. Vad innebär kunskap?
  6. Hur får man kunskap?
  7. Vad är skillnaden på information och kunskap?
  8. Vad är skolans huvuduppdrag?
  9. Vad är en lärares huvuduppdrag?
  10. Hur ska relationen mellan lärare och elev se ut?
  11. Hur ska elevhandledning utföras? Och vad bör den innehålla?
  12. Vad innebär formativ bedömning?
  13. Hur ska formativ bedömning utföras?
  14. Vilken relation finns mellan förmåga och kunskap?

 

Utbildning för lärare / Citat
 

Citat att diskutera:

 1. ”Du kan inte motivera en elev, bara inspirera så att hen blir motiverad.”
 2. "Den inre motivationen är en förutsättning för lärande."
 3. ”Om du inte kan göra det viktiga mätbart, kan du göra det mätbara viktigt.
 4. ”Jag måste ha en föreläsning i det här så att eleverna kan det.”
 5. ”Förmågor är viktigare än kursinnehåll.”
 6. ”I skolan handlar det mesta om att delge information som eleverna därefter arbetar med.”
 7. ”Skolan är målstyrd, medan lärandet är en process.”
 8. ”Före lärande kommer viljan att lära sig.”
 9. ”Närvaro är det viktigaste.”
 10. ”Alla elever ska inkluderas i lektionsarbetet.”
 11. ”Det ska vara låg tröskel och högt till tak.”
 12. "Förmågor förutgår kunskap."
 13. "Förmågan att hantera information är kunskap."
 14. "Förmågan att läsa, skriva och förstå är viktigare än det centrala innehållet."
 15. "All undervisning ska utgå ifrån centralt innehåll och leda till bedömning utifrån kunskapskrav."
 16. "Lärande är framför allt en process, inte primärt en förmåga."
 17. "Inom lärande ska man till varje pris undvika 'vita lögner'."
 18. "För att lärande ska kunna ske måste först en relation etableras mellan lärare och elev."
 19. "Den sociala relationen mellan lärare och elev är viktigare än lärandemetodiken."
 20. "Elever behöver lära sig lärarens lärarstil innan de kan börja lära sig."

 

 

Utbildning för lärare / Pedagogik på larare.at
 

Jobba med Pedagogik.

 

 

Utbildning för lärare / Föreläsningar
 

Hur bedriver man en framgångsrik föreläsning?

 

Utbildning för lärare / Seminarier
 

Hur bedriver man ett framgångsrikt seminarium?

Läs mer om hur jag jobbar med Seminarium/grupparbete .

 

Utbildning för lärare / Det kollegiala samarbetet
 

 

 

 

Utbildning för lärare / Workshop
 

 

 

 

Utbildning för lärare / Läskurs
 

Synligt lärande av John Hattie

Klicka här.

Individ, skola och samhälle av John Dewey

Klicka här.

Att följa lärande av Dylan Williams

Klicka här.

 

 

Utbildning för lärare / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2013)