Studiehandledning för Svenska (VT)

Sök -

Studiehandledning för

Svenska 1, Svenska 2 och Svenska 3

Kursbeteckning:

SVESVE01, SVESVE02 och SVESVE03

Välkommen att läsa på GyVux Lugnet.

Kurserna är uppdelade i flera delmoment som du läser blockvis. Det sker tre antagningar: 7/1 (Januarigruppen), 10/2 (Februarigruppen) och 17/3 (Marsgruppen) och de som inte börjar i januari får en mer komprimerad kurs rent tidsmässigt. Tanken är att du ska klara av varje moment för att klara av hela kursen. Se grovskiss över momentinnehåll och tider nedan.

Undervisning kommer att ske i form av klassrumslektioner och grupparbeten men framför allt handlar det om självständiga studier under handledning. Lektionsinnehåll återfinns i Kalendariet på www.gyvux.se / klicka på Svenska / Klicka på Kalendarium eller klicka på Schema och därefter klassposition. Varje kurs inleds och avslutas med en skrivuppgift.

Moment

Januarigruppen (ca 20veckor)

Februarigruppen (ca 15veckor)

Marsgruppen (ca 10 veckor)

Tala

Period:

Innehåll: Talprocessen och argumentationsteknik

Period:

Innehåll: Talprocessen och argumentationsteknik

Period:

Innehåll: Talprocessen och argumentationsteknik

Läs-förståelse & texttyper

Period:

Innehåll: Läsförståelse

Period:

Innehåll: Läsförståelse

 

Period:

Innehåll: Läsförståelse

 

Språk-sociologi

Period:

Innehåll: Språksociologi

Period:

Innehåll: Språksociologi

Period:

Innehåll: Språksociologi

 

Språk & litteratur

Period:

Innehåll: Formell uppsats kopplad till litteratur-historia

Period:

Innehåll: Formell uppsats kopplad till litteratur-historia

Period:

Innehåll: Formell uppsats kopplad till litteratur-historia

Språk-historia(Sve3) & Språk-förhållanden i Norden(Sve2)

M5 - Period: , innehåll: Språkhistoria och

M6 Period , innehåll: Språkförhållanden i Norden

M5 - Period: , innehåll: Språkhistoria och

M6 Period , innehåll: Språk-förhållanden i Norden

M5 - Period: , innehåll: Språkhistoria och

M6 Period , innehåll: Språk-förhållanden i Norden

Kontaktinformation till ansvarig lärare: joni.stam@falun.se / 023 868 76

Litteraturlista:

  • www.gyvux.se och läraren tillhandahåller den litteratur man behöver i kursen.

 

 

 

 

Joni Stam (år)