Filosofi 1


Lektion: Introduktion och kursinnehåll

 1. Vad är filosofi?
 2. Varför läsa Filosofi?
 3. Att utmana sitt eget sätt att tänka!


Se Webblektion: Filosofi 1: kunskapskrav (tid: 8:37)Egna studier: Läs om Naturfilosoferna: Thales, Pythagoras, Zenon och Demokritos på s.12 - s.18 i IL och arbete med följande instuderingsfrågor

   • Vad menas med att tänkande övergick från mythos till logos?
   • Beskriv kortfattat vem Thales var och vad han är mest känd för.
   • Beskriv kortfattat vem Pythagoras var och vad han är mest känd för.
   • Beskriv kortfattat vem Zenon var och vad han är mest känd för.
   • Beskriv kortfattat vem Demokritos var och vad han är mest känd för.Se Filosofins födelse och NaturfilosofernaLektion: samtal om NaturfilosofernaEgna studier: Läs om Sokrates och Platon på s.20 - s.34 i IL och Sokrates på larare.at och Platon på larare.at


Se Sokrates och Platon

 


Lektion: samtal om Sokrates och Platon utifrån följande nyckelord:

 • Filosofiska samtal
 • Majeutik
 • Grottliknelsen
 • Idéläran
 • Idealism
 • Samhällssystem

 


Egna studier: René Descartes: läs s.50 - s.58 i IL och Descartes på larare.at


Se Föreläsning: René Descartes (tid: 15:22)Lektion: samtal om René Descartes utifrån följande nyckelord:

 • En ny typ av filosof och filosofi
 • Moderna filosofins fader
 • Cogito ergo sum (jag tänker alltså finns jag)
 • Systematiskt tvivel
 • Kropp och själ


Egna studier: Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant: läs s.67 - s.74 i IL och  Schopenhauer på larare.at och Kant på larare.at


Se (Kant):

Se (Scopenhauer)Lektion: samtal om Arthur Schopenhauer och Immanuel Kant utifrån följande nyckelord:

Kant

 • Epistemologi - läran om kunskap
 • Föremålen rättar sig efter vår kunskapsförmåga.
 • Empirism
 • Rationalism
 • Sinneserfarenhet
 • kunskap a posteriori”, betyder efter erfarenheten.
 • kunskap a priori grundas inte på världen som omger oss, utan på hur vårt medvetande är organiserat och fungerar.

Schopenhauer

 • Den stora pessimisten
 • Begär och lidande
 • Estetisk kontemplation
 • Medkänsla och medlidande
 • Asketisk likgiltighetEgna studier: prov i Arthur Schopenhauer och Immanuel KantLektion: Filosofiska frågor

 • Koppla frågan till en eller flera Filosofiska tankesystem
 • Diskutera frågan i grupp; problematisera och försök angripa frågan på olika sätt. Försök tolka frågorna rent bokstavligt, symboliskt och sist men inte minst utifrån ett mänskligt humanistiskt perspektiv (se hur vårt känsloliv ställer till det för oss ibland). Frågorna ska också ge upphov till flera följdfrågor som antingen behövs för att antingen förtydliga eller precisera frågan eller för att frågan måste sättasin i en faktiskt situation och beroende på vilken tilläggsinformation och beroende på vilken situation kan svaret ändras: det mina kära vänner är Filosofins kärna och därför består frågorna medan svaren växlar. Tanken är att ni ska berika varandras “svarsbredd”. Vilket betyder att ni förhoppningsvis har lärt av varandra och att ni ser frågan som tolkningsbar.


Egna studier: spela in filosofiskt samtal (med utgångspunkt i Filosofiska tankesystem  och Filosofiska frågor) som ljudfil och mejla JoniLektion: Tema: ExistentialismenEgna studier: Tema: Existentialismen kap. 3, sid 75-79 i IL och välj en filosof som ni fördjupar er i. Skriv ett kortare arbete (ca 400 ord) om vald filosof och utgå ifrån följande nyckelord: Subjektivitet, Individualism, Meningsfullt liv, Frihet, Ansvar, Ångest, Autenticitet (uppriktighet) och Iinautentiskhet (förljugenhet).Lektion: Språk och logik: jobba med satslogik


 

Egna studier: Vetenskapsteori på larare.at


Se Webblektion: Vetenskapsteori (tid: 10:14)

 

 

Lektion: samtala om Vetenskapsteori och göra test

 

 

Avslutning: slutprov i Filosofi 1