www.larare.at

Planering: Filosofi 1

-

Planering: Filosofi 1 / VT2016
 
Klicka för att komma till start


3

 • Välkomna
 • Presentation av lärare och elever
  • Joni Stam - läs om läraren
  • Jonis rutiner - läs om lärarens sätt att arbeta
  • Eleverna presenterar sig själva
  • Fyll i rätt kontaktuppgifter
 • Grupparbete:
  • 1) Vad är filosofi?
   • Tänkande, funderingar, gå in på djupet, inte nödvändigtvis logiskt, olika perspektiv, “kärleken till vishet”, moral och etik, ifrågasättande, söka svar, existentiella frågor, ideologier, religion.
  • 2) Varför läsa Filosofi?
   • Nya bredare perspektiv, lära sig flera olika teorier, se på saker med andra ögon, strategier att närma sig stora frågor, filosofihistoria, tankeställare, utveckla och expandera tänkandet, (positivt) kritiskt ifrågasättande inställning, analysera mera.
 • Flippat klassrum: Se Joakims filmklipp
 • Avslutning 16:00

4

5

 • Välkomna
 • Lärportfolio
 • Flippat klassrum: lägg in frågorna och dina svar i din lärportfolio och rubricera arbetet: Naturfilosoferna.
  • Vad menas med att tänkande övergick från mythos till logos?
  • Beskriv kortfattat vem Thales var och vad han är mest känd för.
  • Beskriv kortfattat vem Pythagoras var och vad han är mest känd för.
  • Beskriv kortfattat vem Zenon var och vad han är mest känd för.
  • Beskriv kortfattat vem Demokritos var och vad han är mest känd för.
 • Gemensam genomgång av Naturfilosoferna
  • Urämne?
  • Allts ursprung?
  • Vad är verklighet?
 • Kahoot till avsnittet Naturfilosoferna - s.12 - s.28
 • Moment?
 • Flippat klassrum
  • Läs s.20 - 34 och skriv en kortare sammanfattning av innehållet på ca 300 ord som du lägger in i din lärportfolio. Rubricera arbetet: Sokrates och Platon.

6

7
8

 • Välkomna
 • Grupparbete: dramatisering av majeutiskt samtal mellan:
 • Avslutning: Antikens filosofer - jobba gruppvis med 3 frågor per grupp. Redovisning efter lovet.
  • Redovisningsform: ljudinspelning (filosofipodd)
  • Redovisningsform: diskussionslogg (text)
 • Flippat klassrum: läs om René Descartes (s.50 - s.58)

 

10

 • Välkomna
 • Återkoppling: antikens filosofer och inlämning
 • Föreläsning: René Descartes
  • Grupparbete: plocka tre vedertagna sanningar och utsätt dem för systematiskt tvivel. Utgå ifrån Descartes metodik. Ställ upp axiom som ligger till grund för påståendet (“sanningen”). Ta gärna i så att det blir många axiom. Övningen är för att upptäcka hur mycket som kan ligga till grund för en “sanning” och avslutningsvis kan man testa om “sanningen” är sann genom att testa om axiomen är sanna. Är enbart 1 av 100 axiom falsk är sanningen falsifierad!

Se filminspelning: Filosofi - René Descartes (tid: 15:22)

 • Flippat klassrum: läs om Kant s.59 - s.66. Konstruera tre frågor (med svar) till textunderlaget och skicka till jonistam@hotmail.com. Jag väljer ut de tio bästa som får utgöra prov på Kant V12.

11

Treorna borta så de får läsa Arthur Schopenhauer (s.67 - s.74) på egen hand.

12

Ta gärna också hjälp av min text om Kant och min text om Schopenhauerwww.larare.at


14

 • Välkomna
 • Återkoppling: ljudinspelning (eller text) i anknytning till antikens tänkare
 • De som inte gjort “Prov” om Kant och Schopenhauer gör det.
 • Genomgång av Filosofiska tankesystem
 • Grupparbete: Filosofiska frågor
  • Koppla frågan till en eller flera Filosofiska tankesystem
  • Diskutera frågan i grupp; problematisera och försök angripa frågan på olika sätt. Försök tolka frågorna rent bokstavligt, symboliskt och sist men inte minst utifrån ett mänskligt humanistiskt perspektiv (se hur vårt känsloliv ställer till det för oss ibland). Frågorna ska också ge upphov till flera följdfrågor som antingen behövs för att antingen förtydliga eller precisera frågan eller för att frågan måste sättasin i en faktiskt situation och beroende på vilken tilläggsinformation och beroende på vilken situation kan svaret ändras: det mina kära vänner är Filosofins kärna och därför består frågorna medan svaren växlar. Tanken är att ni ska berika varandras “svarsbredd”. Vilket betyder att ni förhoppningsvis har lärt av varandra och att ni ser frågan som tolkningsbar.

15

16

Hu13 är lediga i och med att de haft NP i Svenska 3


17

 • Välkomna
 • Genomgång av “Prov” om Kant och Schopenhauer och “rättning
 • Tema: Existentialismen
  • Grupparbete om Existentialismen: 15:00 - 15:45. Utgå ifrån kurslitteratur, larare.at, filosofer.se och The Philosophy Net
   • Kierkegaard s.80 - s.88
   • Nietzsche s.89 - s.99
   • Sartre s.100 - s.113
   • de Beauvoir s.114 - s.120
  • Gemensam genomgång av Existentialismen 15:45 - 16:00
   • Nyckelord: Subjektivitet, Individualism, Meningsfullt liv, Frihet, ansvar, ångest, autenticitet (uppriktig), inautentisk (förljugen),
   • Essens före existens? Människans existens har ett objektivt förbestämt syfte, t.ex. Fortplanta sig.
   • Existens före essens? Människan syfte saknar förbestämt syfte och hon skapar sig själv genom självförverkligande.
   • Bildspel

Flippat klassrum: fortsätt grupparbetet18

 • Välkomna
 • Nyhet: kursavstämning i Filosofi 1
 • Redovisning av existentialist
  • Nietzsche-gruppen
  • Kierkegaard-gruppen
  • Sartre-gruppen
  • de Beauvoir-gruppen

Flippat klassrum: Språk och logik (läs s.159 - 161)

19

20

För att treorna ska klara provet bättre ska de innan provet se inspelad föreläsning om Vetenskapsteori och göra test och gå igenom Filosofi 1: 1 av 2 och Filosofi 1: 2 av 2.

Provtillfälle 1 för alla treor: Prov 2 i filosofi (skriftligt)

Övriga på lektionstid på valfri plats:

se inspelad föreläsning om Vetenskapsteori och gör test ; alla som gör testet får närvaro.

Gå igenom Filosofi 1: 1 av 2 och Filosofi 1: 2 av 2 inför provet.

21

Provtillfälle 2: Filosofiprovet (muntligt i mindre grupp; max 4)

Om det inte är så många som vill göra muntligt kan jag ha handledning på lektionstid.

Det finns möjlighet att skriva provet, men då vill jag att du tar med dig hörlurar så att du kan ha musik på medan de som vill göra muntligt kan göra det. Är det däremot ingen som vill göra muntligt kör vi skriftligt för alla på plats

De som tänker göra provet V.22 är lediga.

22

Provtillfälle 3 Filosofiprovet (skriftligt)

De som gjorde provet V.21 är lediga.

23

Avslutande filosofiskt samtal: 1) Vad är filosofi? 2) Varför läsa Filosofi? 3) Hur kan Filosofi tillämpas i vardagen och arbetslivet?

  1. Utvärdering och valfritt prov: vem är filosofen?

Glad sommar!


 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)