Momentplanering/grovplanering för SA12B - VT13t

Ämne: Svenska 1

 

1. Presentation av Joni. Genomgång av kursinnehåll.

2. Moment: Läsförståelse

3. Moment: Argumentation

  • Introduktion av momentet
  • Debattartikel

4. Moment: Språksociologi

  • Introduktion av momentet
  • Språksociologihäftet

5. Moment: nationella provet

  • Muntligt (A)
  • Läsförståelse (B)
  • Skriftligt (C)

6. Moment: Litteraturhistoria - grupparbete (presentation)

  • Gruppindelning
  • Samla material
  • Presentera material