www.larare.at

Stress och prestation

Definition av “stress” av min dotter:

"När man ska någonstans och man är försenad då får man bråttom och då blir man stressad"

Stress kan beskrivas som kroppens och sinnet reaktion på olika påfrestningar och krav i omgivningen. Det är en naturlig respons som mobiliserar kroppens resurser för att möta utmaningar, hot eller pressade situationer. Stress kan vara både positiv och negativ, och det är viktigt att skilja mellan kortvarig stress och långvarig stress. Kortvarig stress, också känd som akut stress, uppstår tillfälligt och är ofta kopplad till en specifik händelse eller situation. Det kan vara en reaktion på exempelvis ett viktigt prov, en jobbig presentation eller en farlig situation. Kortvarig stress kan faktiskt vara nyttig då den kan ge en extra boost av energi och fokus, vilket kan hjälpa oss att prestera bättre i vissa situationer. När hotet eller utmaningen försvinner, återgår kroppen till sitt normala tillstånd. Långvarig stress, å andra sidan, är när stressresponsen blir konstant och långvarig, utan möjlighet till återhämtning. Det kan vara resultatet av exempelvis långvariga arbetsbelastningar, konflikter, ekonomiska problem eller kronisk sjukdom. Långvarig stress kan vara skadlig för hälsan och påverka både fysiskt och psykiskt välbefinnande på olika sätt. Stress kan påverka oss på olika sätt. Fysiskt kan det leda till ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck, muskelspänning, andningsproblem och sömnstörningar. Psykiskt kan stress leda till oro, ångest, irritation, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Det kan även påverka vårt beteende, som att äta för mycket eller för lite, undvika sociala situationer eller använda ogynnsamma copingstrategier som alkohol- eller drogmissbruk. När det gäller prestationsförmåga kan stress ha både positiva och negativa effekter. Kortvarig stress kan ibland fungera som en motivationsfaktor och hjälpa oss att vara alerta, fokuserade och effektiva i vissa situationer. Det kan öka vår uppmärksamhet och reaktionshastighet, vilket kan vara fördelaktigt vid till exempel tävlingar eller krävande arbetsuppgifter. Däremot kan långvarig stress vara negativ för vår prestationsförmåga. När stressnivåerna blir för höga och pågår under en längre tid kan det leda till utmattning, utbrändhet och nedsatt kognitiv förmåga. Koncentration, minne och beslutsfattande kan försämras. Stress kan också påverka vår kreativitet och problemlösningsförmåga negativt. Dessutom kan det påverka vårt arbetsminne, vilket kan göra det svårare att hålla flera saker i tankarna samtidigt. För att hantera stress och dess påverkan på prestationsförmåga är det viktigt att ta hand om sin fysiska och psykiska hälsa. Det kan innefatta att skapa en balans mellan arbete och fritid, ha regelbunden fysisk aktivitet, äta hälsosamt, få tillräckligt med sömn och använda avslappningstekniker som meditation eller djupandning. Att ha en god supportstruktur och att kommunicera om sina känslor och utmaningar kan också vara hjälpsamt. Vid behov kan det vara värdefullt att söka stöd från professionella som psykologer eller läkare för att lära sig effektiva stresshanteringsstrategier.

Förklaring av stress från webben:

Att vara ”stressad” är ingen sjukdom, utan en naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Men stress kan leda till sjukdom, kroppslig såväl som psykisk. (källa )

 

Stress och prestation / "Måste!"
 

Det finns egentliga bara två måsten i i livet och det är:

 1. att välja
 2. att dö

Allting handlar egentligen om prioriteringar: högt på prioriteringslistan ligger de primära behoven som t.ex. Äta, sova och andas och därefter de sekundära behoven som tak över huvudet och social samvaro.

Övning: Räkna hur många gånger per dag du säger måste.

 

Stress och prestation / Koncentration - fokus
 

Det är mycket viktigt att få jobba ostört! Om man blir störd kan det ta upp till 20 min att återuppta koncentration, därför är det viktigt att respektera arbetsro. Vi måste visa hänsyn genom att ge varandra arbetsro och möjlighet att lära för det är det som ska ske i klassrummet!

Sedan är det så att man oftast stör sig själv genom att försöka göra fler saker samtidigt; multitasking är en myt!:

Hjärnans förmåga att koncetrera sig kan beskrivas som en ”mental muskel”, som liksom kroppens övriga muskler kräver träning för att fungera så bra som möjligt. Du kan med andra ord träna upp din fokusförmåga och på så vis öka din effektivitet.

Och att vara i tankarna någon helt annanstans gör inte heller saken bättre. Sedan är det alla dessa digitala notiser och plingljud som stjäl din uppmärksamhet: stäng av sociala medier medan du jobbar, sätt mobiltelefonen på flygplansläge och stäng också ner din mejlbox om du verkligen vill jobba ostört. Sätt gärna på dig hörlurar med bra musik så att du blir extra peppad; jag rekommenderar musik utan text eller där man inte kan urskilja den för annars kan koncentrationen lätt förflyttas ifrån ditt arbete till musiktextens innehåll.

Titta på följande filmklipp och diskutera arbetsro.

Övning: börja med att fokusera hela din uppmärksamhet på en uppgift en kort stund (ca 5 min), för att därefter ta en paus. Efterhand som din fokusförmåga skärps kan du gradvis förlänga intervallerna mellan paus och fullt fokus: 5, 10, 15, 20. Är texten svår koncentrerar du dig kortare tid medan om texten är lätt kör du 20 min.

 

Stress och prestation / Stressa ner!
 

Läs artikel och besvara följande frågor:

 1. Varför ska man lära sig hantera sina känslor?
 2. Sömnens och vilans betydelse?
 3. Varför bör man ha en balans mellan aktivitet och vila?
 4. Vad är det för skillnad på Fritid eller fri tid?
 5. Teknikstress: Använd tekniken till det den är tillför, men låt den inte styra ditt liv.
 6. Vilken poäng finns det att ta kortare pauser då och då?
 7. Varför är det bra med andningsövningar?

 

Läxa: gör övningarna som föreslås i artikeln.

 

Stress och prestation / Stressreaktioner
 

Jobba med sajten: http://stress.se/stressreaktioner

 1. Börja med att göra stresstest.
 2. Läs först orsaker till stress.
 3. Läs därefter vad händer i kroppen.
 4. Avslutningsvis: hantera stress.

 

Stress och prestation / Fakta
 

Jonis morgon

Stress och kriser (Psykologi)

STRESSADE UNGDOMAR - PSYKISK OHÄLSA I VÅR VÄLFÄRD (22:22)

Stresshantering: Tio tips (kräver lärarlösen)

Gymnasieskolan skapar för mycket stress (SvD)

 

 

Stress och prestation / Övningar
 

1. Gör en Mind map: Stress. Ta hjälp av orden: hets, påfrestning, spänning, press, oro, jäkt, nervositet och överansträngning.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Skrivövning: Skriv en lista på saker som gör dig stressad, irriterad, negativt, störd, arg osv och som stjäl energi. Låt gärna listan bli lång.

Plocka ut ett ord från listan. Försök utsätta dig för det du valt. Skriv först ner hur du reagera och beskriv dina känslor.

Läs texten: Jonis morgon och välj av 7 av de 12 rubrikerna nedan och skriv en liknande berättelse som jag gjorde. 1, 2, 5 och 12 är obligatoriska.

 1. Situation*
 2. Första reaktion*
 3. Glaset rinner över
 4. Första handling
 5. Avslappning*
 6. Ställ inte orimliga krav på dig själv
 7. Man kan inte påverka omvärlden, bara hur man kan hanterar den.
 8. Ny situation
 9. Handling utefter förutsättningar
 10. Anpassning
 11. Att vända det negativa till något positivt
 12. Eftertanke och reflektion*

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Se filmen: Stressade ungdomar - psykisk ohälsa i vår välfärd (22:22). För att se filmen utanför lektionstid behöver du skapa elevkonto. Följ instruktionerna på sajten.

a) Vad handlar filmen om? Tre meningar.

b) Vad tyckte du var mest intressant. Tre saker.

c) Skriv en egen fråga till filmen och besvara den.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Gör prov: Stress

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stress och prestation / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)