www.larare.at

Stress och prestation

Definition av “stress” av min dotter:

"När man ska någonstans och man är försenad då får man bråttom och då blir man stressad"

Förklaring av stress från webben:

Att vara ”stressad” är ingen sjukdom, utan en naturlig psykologisk och biologisk reaktion på hot och yttre påfrestningar. Men stress kan leda till sjukdom, kroppslig såväl som psykisk. (källa )

 

Stress och prestation / "Måste!"
 

Det finns egentliga bara två måsten i i livet och det är:

 1. att välja
 2. att dö

Allting handlar egentligen om prioriteringar: högt på prioriteringslistan ligger de primära behoven som t.ex. Äta, sova och andas och därefter de sekundära behoven som tak över huvudet och social samvaro.

Övning: Räkna hur många gånger per dag du säger måste.

 

Stress och prestation / Koncentration - fokus
 

Det är mycket viktigt att få jobba ostört! Om man blir störd kan det ta upp till 20 min att återuppta koncentration, därför är det viktigt att respektera arbetsro. Vi måste visa hänsyn genom att ge varandra arbetsro och möjlighet att lära för det är det som ska ske i klassrummet!

Sedan är det så att man oftast stör sig själv genom att försöka göra fler saker samtidigt; multitasking är en myt!:

Hjärnans förmåga att koncetrera sig kan beskrivas som en ”mental muskel”, som liksom kroppens övriga muskler kräver träning för att fungera så bra som möjligt. Du kan med andra ord träna upp din fokusförmåga och på så vis öka din effektivitet.

Och att vara i tankarna någon helt annanstans gör inte heller saken bättre. Sedan är det alla dessa digitala notiser och plingljud som stjäl din uppmärksamhet: stäng av sociala medier medan du jobbar, sätt mobiltelefonen på flygplansläge och stäng också ner din mejlbox om du verkligen vill jobba ostört. Sätt gärna på dig hörlurar med bra musik så att du blir extra peppad; jag rekommenderar musik utan text eller där man inte kan urskilja den för annars kan koncentrationen lätt förflyttas ifrån ditt arbete till musiktextens innehåll.

Titta på följande filmklipp och diskutera arbetsro.

Övning: börja med att fokusera hela din uppmärksamhet på en uppgift en kort stund (ca 5 min), för att därefter ta en paus. Efterhand som din fokusförmåga skärps kan du gradvis förlänga intervallerna mellan paus och fullt fokus: 5, 10, 15, 20. Är texten svår koncentrerar du dig kortare tid medan om texten är lätt kör du 20 min.

 

Stress och prestation / Stressa ner!
 

Läs artikel och besvara följande frågor:

 1. Varför ska man lära sig hantera sina känslor?
 2. Sömnens och vilans betydelse?
 3. Varför bör man ha en balans mellan aktivitet och vila?
 4. Vad är det för skillnad på Fritid eller fri tid?
 5. Teknikstress: Använd tekniken till det den är tillför, men låt den inte styra ditt liv.
 6. Vilken poäng finns det att ta kortare pauser då och då?
 7. Varför är det bra med andningsövningar?

 

Läxa: gör övningarna som föreslås i artikeln.

 

Stress och prestation / Stressreaktioner
 

Jobba med sajten: http://stress.se/stressreaktioner

 1. Börja med att göra stresstest.
 2. Läs först orsaker till stress.
 3. Läs därefter vad händer i kroppen.
 4. Avslutningsvis: hantera stress.

 

Stress och prestation / Fakta
 

Jonis morgon

Stress och kriser (Psykologi)

STRESSADE UNGDOMAR - PSYKISK OHÄLSA I VÅR VÄLFÄRD (22:22)

Stresshantering: Tio tips (kräver lärarlösen)

Gymnasieskolan skapar för mycket stress (SvD)

 

 

Stress och prestation / Övningar
 

1. Gör en Mind map: Stress. Ta hjälp av orden: hets, påfrestning, spänning, press, oro, jäkt, nervositet och överansträngning.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Skrivövning: Skriv en lista på saker som gör dig stressad, irriterad, negativt, störd, arg osv och som stjäl energi. Låt gärna listan bli lång.

Plocka ut ett ord från listan. Försök utsätta dig för det du valt. Skriv först ner hur du reagera och beskriv dina känslor.

Läs texten: Jonis morgon och välj av 7 av de 12 rubrikerna nedan och skriv en liknande berättelse som jag gjorde. 1, 2, 5 och 12 är obligatoriska.

 1. Situation*
 2. Första reaktion*
 3. Glaset rinner över
 4. Första handling
 5. Avslappning*
 6. Ställ inte orimliga krav på dig själv
 7. Man kan inte påverka omvärlden, bara hur man kan hanterar den.
 8. Ny situation
 9. Handling utefter förutsättningar
 10. Anpassning
 11. Att vända det negativa till något positivt
 12. Eftertanke och reflektion*

--------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Se filmen: Stressade ungdomar - psykisk ohälsa i vår välfärd (22:22). För att se filmen utanför lektionstid behöver du skapa elevkonto. Följ instruktionerna på sajten.

a) Vad handlar filmen om? Tre meningar.

b) Vad tyckte du var mest intressant. Tre saker.

c) Skriv en egen fråga till filmen och besvara den.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Gör prov: Stress

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stress och prestation / Styrdokument
 

Kunskapskrav

E

E1. Eleven beskriver översiktligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven översiktligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

E2. Eleven redogör även översiktligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver översiktligt egna och andras stressorer.

E3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

E6. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.

E7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.

E8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

C

C1. Eleven beskriver utförligt olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

C2. Eleven redogör även utförligt för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver utförligt egna och andras stressorer.

C3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp och teorier.

C6. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.

C7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

C8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

A

A1. Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika faktorer i människors vardag som påverkar prestationsförmågan. I beskrivningen diskuterar eleven utförligt och nyanserat olika fysiologiska och psykologiska effekter samt hur de påverkar människors prestationer och förmåga att hantera stress.

A2. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för olika mentala tränings- och avslappningsmetoder samt beskriver också utförligt och nyanserat egna och andras stressorer.

A3. I beskrivningarna och redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala begrepp och teorier.

A6. Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

A7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

A8. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Stress och prestation / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Stress och prestation / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)