www.larare.at

Motivation och målfokusering

I det här momentet ska vi syssla med olika motivationsteorier och hur motivation kan påverkas med hjälp av dessa. Vi ska också se till vad som påverkar vår motivation samt hur mental träning kan användas för att höja motivationen.

För att kunna fördjupa sig i teorier om motivation bör man jobba målfokuserat och då är det viktigt att kunna formulera mål och målbilder.

Vi möter på motstånd, nästintill varje dag och ibland tryter motivationen och då finns det vinster med att för det första upptäcka, förstå, tolka, bearbeta och framför allt hantera sitt motivationsarbete. Och för det andra hitta metoder som passar just dig, för alla är vi olika!

Efter momentet ska du kunna nämna någon motivationshöjande åtgärd med hjälp av olika psykologiska teorier; både utifrån teorier och kunna föreslå åtgärder. Ett krav som finns i kursens examination.

Börja momentet genom att se You can learn anything (videoklipp från Khan Academy).

Läs mer om: Mental träning - kursexamination

 

Motivation och målfokusering / SMART-modellen
 

Smart är en engelskspråkig modell för att underlätta målformulering. Bokstäverna står för:

Specific
Measurable
Accurate eller Approved
Realistic
Timebound

På svenska:

Specifikt; alltså
Mätbart; alltså
Accepterat; alltså
Realistiskt; alltså
Tidssatt; alltså

 

Motivation och målfokusering / Grupparbete
 

  1. Grupparbete 1
   • 1.1 Definiera (förklara och precisera) ordet: "motivation". Ta hjälp av Motivation .
   • 1.2 Dela med er av hur just du motiverar dig. Utgå ifrån följande:
    • 1.21 Hemarbete, som t.ex. matlagning och städning
    • 1.22 Skola och skolarbete
    • 1.23 Arbete och långa arbetsresor

  1. Grupparbete 2
   • 2.1 Läs text: 3. Motivation och målfokusering
   • 2.2 Besvara följande instuderingsfrågor:
    • 2.21 Förklara inre och yttre motivation.
    • 2.22 Förklara primär och sekundär motivation.
    • 2.23 Vad gör dig motiverad? Eller "taggad" att ta itu med något.
    • 2.24 Varför är vissa blodgivare? Vad, tror du, motiverar dem?
    • 2.25 Vad är Atkinsons modell?
    • 2.26 Vad tycker ni om nyårslöften? Och varför är det så många som bryts?
    • 2.27 Formulera ett mål enligt SMART-modellen för en kurs du läser på gymnasiet.

  1. Grupparbete 3
   • 3.1 Presentera ett filmklipp som är ca 15 min långt (förslagsvis frånTED-talk, YouTube eller Vimeo) för klasskamraterna. Ni kan välja en längre film, men avbryt efter ca 15 min eller så kan ni plocka ihop bitar ur ett längre filmklipp så att det hamnar på ca 15 min filmtid. Ni kan välja en egen film eller så kan ni välja en film som jag föreslår. Kravet är att filmen kopplar till motivation och/eller målfokusering. Ni ska ha med en inledande del där ni förbereder publiken på vad de ska få se, därefter tittar ni på filmen och avslutar med en summerande diskussion, workshop eller frågor till filmen.

    Se elevarbeten .

 

Motivation och målfokusering / Filmtajm
 
  1. From Motivation 2.0 to Motivation 3.0 (tid: 5:59)
  2. The puzzle of motivation (18:36)
  3. Drive: The surprising truth about what motivates us (tid: 10:47)
  4. Can Creativity Be Taught? (tid: 6:55)
  5. How to Help Every Child Fulfil Their Potential (tid: 21:20)
  6. The psychology of self-motivation | Scott Geller | TEDxVirginiaTech  (tid: 15:53)
  7. Carol Dweck: Mindset-teorin på 4 minuter (tid: 4:11)
  8. The key to success grit  (tid: )

 

Motivation och målfokusering / Psykologi
 

Läs texten: 2. Psykologi och prestation och jobba med följande frågor.

 

 

 

Motivation och målfokusering / Fördjupning 1
 

Self Determination Theory

Fixed mind-set

SMART-modellen

 

Motivation och målfokusering / Styrdokument
 

Kunskapskrav

E

E4. Eleven planerar och genomför i samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

E5. Eleven motiverar översiktligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

E6. Eleven gör även en enkel dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med enkla omdömen.

E7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i bekanta situationer, på ett pedagogiskt sätt.

C

C4. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett tillfredsställande resultat.

C5. Eleven motiverar utförligt sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

C6. Eleven gör även en noggrann dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen.

C7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med viss säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

A

A4. Eleven planerar och genomför efter samråd med handledare mentala tränings- och avslappningsmetoder för ökad motivation och målfokusering, med ett gott resultat, och anpassar vid behov sitt arbete till ändrade förutsättningar.

A5. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sitt handlingssätt utifrån olika psykologiska teorier.

A6. Eleven gör även en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete samt utvärderar det och sitt resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

A7. Dessutom samarbetar och kommunicerar eleven med säkerhet med andra, i nya situationer, på ett pedagogiskt sätt.

 

Motivation och målfokusering / Lärarhandledning
 

Klicka här.

 

 

Motivation och målfokusering / Innehållsförteckning
 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2015)