www.larare.at

Grupparbete 3 (Mental träning)

Innehållsförteckning -

Här nedan har jag samlat exempel på Grupparbete 3.

 

Grupparbete 3 (Mental träning) / Film 1
 
Klicka för att komma till start

Film: Why do we fall - Motivational video: https://youtu.be/mgmVOuLgFB0

Aktivitet: Diskutera frågor efter filmen. Dela klassen i små grupper, dela ut frågor som de får presentera senare.

Why do we fall - Motivational video

 • Livet är hårt och du får stryk
 • Marginalen för fel är så liten
 • Skydda dina drömmar
 • “Go get it”
 • Både den som säger jag kan inte och en som säger jag kan har rätt
 • Var inte rädd, var inte rädd att ta ett beslut
 • Ljuset skrämmer mer än mörkret
 • Bestäm dig! Ta ett beslut
 • Det handlar inte om hur hårt du slår utan att kunna ta hårda smällar och ändå orka fortsätta
 • Uppoffra det du är för att bli det du ska bli
 • Skyll inte dina svårigheter på yttre omständigheter - ta tag i dem istället
  Fruktan och rädsla är bara illusioner

Tre frågor

 1. It’s not about how hard you can hit, its about how hard you can get hit and keep mooving forward. (Det handlar inte om hur hårt du slår utan att kunna ta hårda smällar (motgångar) och ändå orka fortsätta
 2. Vilket budskap har filmen, enligt dig
 3. Skriv övriga tankar och reflektioner till filmen.

 


Grupparbete 3 (Mental träning) / Film 2
 
Klicka för att komma till start

Film: Why we do the things we do https://www.ted.com/playlists/301/why_we_do_the_things_we_do


Aktivitet: Diskutera i mindre grupp vad filmen handla om och välj två saker som ni kommer ta med er från filmen. Tror du att du blir mer eller mindre motiverad om du gör arbetet själv.


Jonis anteckningar

 • Varför agerar vi så som vi gör?
 • hoppar över 13 min av inledning (beskrivning vad det som uteslutits innehåller: negativ motivation). Vi har fördjupat oss i positiv motivation.
 • The IKEA-effect. Om det inte finns tillräcklig ansträngning i processen blir produkten inte lika intressant om du själv har har medverkat (det spelar inte roll hur stor insats)
 • Det är viktigt att vara “byggare” (konstruktör)
 • Desto större ansträning leder till att vi värderar det vi gjort högre
 • industriella revolutionen övergår i informationsrevolutionen
 • Adam Smith (löpandeband-principen där man delar upp produktion i delmoment) kontra Marx (löpandeband-principen leder till alienation på grund av att personen inte medverkat i konstruktionen av HELA produkten.
 • Motivation = betalning? - så lätt är det inte!

Elevkommentarer

 • Tänka mer på vad man värderar mest
 • Viktigt att göra själv och se sitt eget resultat
 • Mer nöjd med och värderar högre det man gjort eller genomfört det själv.

 


Grupparbete 3 (Mental träning) / Film 3
 
Klicka för att komma till start

Film: Målsättning 3: fyra enkla steg till att uppnå sina mål https://www.youtube.com/watch?v=K2wZ3qk9HqE

Aktivitet: Efter filmen ska de diskutera några frågor med personen bredvid:

 1. Vilka 4 steg nämnde Marcus i filmen? (idé, tro, handling, disciplin)
 2. Vilken är din svaga punkt när det gäller att uppnå mål?
 3. Hur kan du isåfall göra för att stärka din svaga punkt, vilka åtgärder och hjälpmedel kan du ta hjälp av?
 4. Tycker ni att dessa tips kan ge er nytta i framtiden när ni sätter upp mål?

 

Jonis anteckningar:

Fyra enkla steg (olika faser) för att nå sina mål

 1. få en idé! Vi kan tänka oss ett slutscenario
 2. Tro att det är möjligt. Ha ett gott självförtroende. Jobba med positiv självbild! Jag har lyckats visa på 700 sätt som inte fungerar (Edison)
 3. Handling.
 4. Disciplin.Dina vanor följer ett system - dina resultat beror på dina vanor. Bryt dina vanor!

 

Sammanfattningsvis:

Stäng ut de negativa influenserna i ditt liv

Är du oföretagsam eller till och med slö - hitta något du brinner för.


Grupparbete 3 (Mental träning) / Film 4
 
Klicka för att komma till start

Film: http://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_the_key_to_success_grit

Aktivitet: Vi ska se en film om en lärare. Förklaring vad filmen handlar om och vad vi ska göra efter filmen: tre frågor.

 1. Vad menar hon med att det inte bara är IQ som var skillnaden mellan de smartaste och de mindre smarta eleverna?
 2. Vad fick hon ut av undersökningen om vilka som skulle hoppa av i förtid?
 3. Vad vill Angela få fram ifrån hennes föreläsning?

Samma svar på alla frågor?

Jonis anteckningar

 1. IQ var inte avgörande för prestation
 2. förståelse av lärare och elever utifrån motivation
 3. Värdet i att lära sig snabbt
 4. Hur blir man framgångsrik i sina studier? GRIT (ihärdighet/uthållighet).
 5. Vilka lärare lyckats bäst?
 6. GRIT (uthållighet) är ett förhållningssätt under en lång period.
 7. Arbetsmoral
 8. Hur håller man motivationen uppe?
 9. GRIT har inget med talang att göra
 10. Growth mind set (lärandet är inte “fixerat” (befäst)
 11. “We must be grittier to learn our kids grit”

 

Grupparbete 3 (Mental träning) / Film 5
 
Klicka för att komma till start

Film: https://www.youtube.com/watch?v=N2QZM7azGoA

TED-Talk filmklipp: Amy Purdy som förlorade båda sina ben i en Blodinfektion utan botemedel. Filmen handlar om hennes drömmar innan High School och vad som hände henne och hur hon valde att hantera det.

Vi valde det här klippet för att den här filmen bär på ett budskap som alla borde ha med sig i livet. Den är otroligt inspirerande eftersom att den visar att alla motgångar inte behöver ses som just hinder.

Filmens handling

 • “Free end independed!”
 • Lämna mitt gamla jag för att acceptera och älska mitt nya jag.
 • Att fokusera och se fördelarna med det som hänt!
 • Styrkan i att dagdrömma!
 • Ett nytt kapitel började i mitt liv
 • Gränser och begränsningar
 • Tvinga oss att bli kreativa
 • Att tro och övertyga sig själv att man klarar av allt!
 • "To live beyond our limits"
 • Gränser och begränsningar är bra för kreativiteten.
 • Det handlar inte om att riva gränser eller bekämpa begränsningar utan att använda sin kreativitet för att bygga vidare på det man har och vilka drömmar och mål man sätter upp för sig själv.

 

Aktivitet:

Diskutera meningen “If your life was a book and you were the author. How would you want your story to go?”-Vad tror ni Amy vill förmedla för tankar och känslor när hon säger så?

Lägg sedan huvudet på bänken och blunda. Tänk igenom ditt liv hittills. Hur har du hanterat tidigare motgångar?

Tänk nu igenom din framtid. Vad vill du förändra med ditt sätt att hantera otrevliga överraskningar och vad vill du göra med ditt liv i framtiden? Det kan handla om resor, karriär, familj och personlig utveckling t.ex. Skriv ner detta som ett brev till dig själv. Detta brev kan du sedan läsa då och då för att påminna dig själv om att du kan göra exakt vad du vill med ditt liv.

 

Grupparbete 3 (Mental träning) / Film 6
 
Klicka för att komma till start

Film: https://www.youtube.com/watch?v=PVhUdhZxbGI

Aktivitet: Vi ska kolla på ett klipp tillsammans och efter cirka tio minuter kommer vi att pausa filmen och publiken kommer att få svara på några frågor. Sedan kommer vi att fråga vad hon kom fram till och se slutresultatet.

 1. Var den lärolik?
 2. Vad tyckte du om filmen?
 3. Varför döljer vissa sina misstag och brister?
 4. Vad menas med att man ska se smart ut oavsett vad?
 5. Ansträngning ska komma naturligt, vad menas med det?

Hur man ska fullfölja sin potential?

Jonis kommentarer

 1. Alla är vi barn inledningsvis, alla lär vi oss ständigt… du ser aldrig en omotiverat bebis.
 2. mindset?
 3. Hur man reagerar på motgångar…
 4. fixed mindset: se smart ut och undvik misslyckande till varje pris kontra growth mindset: lär dig mer till varje pris.
 5. intelligens är förknippat med fixed mindset
 6. rädslan att misslyckas är förknippat med fixed mindset
 7. sjunkande betyg/resultat beror på...
 8. attityder till lärande
 9. fixed mindset: se smart ut och undvik misslyckande till varje pris. Vill vara stjärna! Vill vara bäst! Ansträngning är något negativt och visar på att du saknar talang. Så lite ansträning som möjligt för mesta möjliga resultat. Du är inte mer än dina misslyckanden - därför undviker du eller döljer du misslyckanden.
 10. growth mindset: lär dig mer till varje pris. Lärandet är viktigare än “äran”. Förstår att det krävs ansträngning. Misslyckanden är något naturligt och krävs för själva lärandeprocessen. Misslyckanden måste processas och denna aktivitet leder till (ny) lärdom.
 11. Vikten av berömSajtnamn / Fakta
 
Klicka för att komma till start

 

Sajtnamn / Kunskapskrav
 
Klicka för att komma till start

Sajtnamn / Lärarhandledning
 
Klicka för att komma till start

Klicka här. Lösenordsskyddat

 

 

Sajtnamn / Innehållsförteckning
 
Klicka för att komma till start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2016)