www.larare.at

Människans språk

7 Förmågor i MÄKMÄK01 (100p)

1. Kunskaper om språk och språkfamiljer i världen.

2. Förmåga att analysera språk med hjälp av kunskaper om språkens byggstenar och deras användning i olika språk.

3. Kunskaper om den mänskliga språkförmågan, språkliga processer, språkinlärning och sambandet mellan språk och tänkande.

4. Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.

5. Förmåga att använda språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier.

6. Färdigheter i att undersöka språkliga företeelser och lösa språkliga problem.

7. Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människans språk : förmåga 1

  Föregående

 

Kunskaper om språk och språkfamiljer i världen.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människans språk : förmåga 2

  Föregående

 

Förmåga att analysera språk med hjälp av kunskaper om språkens byggstenar och deras användning i olika språk.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människans språk : förmåga 3

  Föregående

 

Kunskaper om den mänskliga språkförmågan, språkliga processer, språkinlärning och sambandet mellan språk och tänkande.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människans språk : förmåga 4

  Föregående

 

Förståelse av språklig mångfald och flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människans språk : förmåga 5

  Föregående

 

Förmåga att använda språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människans språk : förmåga 6

  Föregående

 

Färdigheter i att undersöka språkliga företeelser och lösa språkliga problem.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Människans språk : förmåga 7

  Föregående

 

Förmåga att diskutera och reflektera kring språk som kulturellt, politiskt och socialt fenomen samt kring språkets roll i interkulturell kommunikation.

 

Nästa kapitel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2018)