www.larare.at

Människans språk 2

Centralt innehåll i MÄKMÄK02 (100p)


1. Fördjupning i världens språkliga mångfald, till exempel i relation till språkpolitik i världen eller språk inom ett geografiskt område.

2. Fördjupning i olika typer av språkliga företeelser. Vanliga och ovanliga företeelser i världens språk samt likheter och skillnader mellan språk.

3. Språket som fenomen som skiljer människan från andra arter. Språkets biologiska förutsättningar, till exempel talapparaten och den mänskliga språkförmågan. Olika typer av språkstörningar och vad som händer i hjärnan vid språkanvändning.

4. Samband mellan språk och kunskapsutveckling.

5. Språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier.

6. Språkteknologiska tillämpningar. Översikt och användning av tillämpningar där datorer simulerar naturligt språk, till exempel översättningsprogram, syntetiskt tal och automatisk taligenkänning.

7. Undersökningar av språkliga företeelser och praktisk språkrelaterad problemlösning.

8. Språkanvändning och språklig betydelse i olika kulturella, politiska och sociala sammanhang. Hur kontexten påverkar hur ett språkligt budskap tolkas. Språkets roll i interkulturella möten och relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2 / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1


Fördjupning i världens språkliga mångfald, till exempel i relation till språkpolitik i världen eller språk inom ett geografiskt område. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2/ 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Fördjupning i olika typer av språkliga företeelser. Vanliga och ovanliga företeelser i världens språk samt likheter och skillnader mellan språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2 / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Språket som fenomen som skiljer människan från andra arter. Språkets biologiska förutsättningar, till exempel talapparaten och den mänskliga språkförmågan. Olika typer av språkstörningar och vad som händer i hjärnan vid språkanvändning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2 / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Samband mellan språk och kunskapsutveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2 / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Språkvetenskapliga begrepp, metoder och teorier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2/ 6
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Språkteknologiska tillämpningar. Översikt och användning av tillämpningar där datorer simulerar naturligt språk, till exempel översättningsprogram, syntetiskt tal och automatisk taligenkänning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2/ 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Undersökningar av språkliga företeelser och praktisk språkrelaterad problemlösning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 2/ 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Språkanvändning och språklig betydelse i olika kulturella, politiska och sociala sammanhang. Hur kontexten påverkar hur ett språkligt budskap tolkas. Språkets roll i interkulturella möten och relationer.