www.larare.at

Människans språk 1

Centralt innehåll i MÄKMÄK01 (100p)

1. Språk och språkfamiljer i världen, majoritets- och minoritetsspråk. Var och hur språken används och deras typiska egenskaper.

2. Språklig evolution och språkhistoria. Teorier kring språkets ursprung. Hur språk uppstår, utvecklas och förändras samt hur och varför de slutar att användas.

3. Olika språks uppbyggnad, till exempel vad gäller ljudsystem och satsmönster, samt relevanta begrepp och metoder.

4. Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk.

5. Språkutveckling och hur man lär sig språk. Första- och andraspråksinlärning samt vad det innebär att kunna ett språk. Olika hjälpmedel och metoder som stödjer språkinlärning.

6. Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.

7. Undersökningar av språkliga företeelser, praktisk språkrelaterad problemlösning och arbete med språkljud via olika medier.

8. Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1 / 1
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 1

Språk och språkfamiljer i världen, majoritets- och minoritetsspråk. Var och hur språken används och deras typiska egenskaper.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1/ 2
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 2

Språklig evolution och språkhistoria. Teorier kring språkets ursprung. Hur språk uppstår, utvecklas och förändras samt hur och varför de slutar att användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1 / 3
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 3

Olika språks uppbyggnad, till exempel vad gäller ljudsystem och satsmönster, samt relevanta begrepp och metoder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1 / 4
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Andra typer av språk och kommunikation, till exempel kroppsspråk, teckenspråk och konstgjorda språk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1 / 5
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Språkutveckling och hur man lär sig språk. Första- och andraspråksinlärning samt vad det innebär att kunna ett språk. Olika hjälpmedel och metoder som stödjer språkinlärning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1/ 6
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Språklig mångfald i samhället och hos individen samt tvåspråkighet och flerspråkighet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1/ 7
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Undersökningar av språkliga företeelser, praktisk språkrelaterad problemlösning och arbete med språkljud via olika medier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centralt innehåll: Människans språk 1/ 8
Klicka här för att lyssna på Centralt innehåll 4

Språks och språkinlärnings betydelse kulturellt, politiskt och socialt, till exempel språk som maktmedel och språk som identitetsmarkör, samt språkets roll i interkulturell kommunikation.