www.larare.at

Kalkyleringsprogram

För att summera (+) en cell med en annan cell
=A1+A2

För att summera (+) en dröse celler
=sum(A1:A30)

För att subtrahera (-) en cell med en annan cell
=A1-A2

För att subtrahera (-) en cell med en specifik siffra
=A1-5

För att dividera (/) en cell med en annan cell
=A1/A2

För att multiplicera (*) en cell med en annan cell
=A1*A2

För att multiplicera (*) en cell med en specifik siffra
=A1*10

För att räkna ut 25% moms
=A1*1,25

För att räkna ut beloppet utan 25% moms
=A1*0,8

För att räkna ut momsbeloppet
=A3-A1 (där A3 cellen innehåller formeln =A1*1,25 och A1 är beloppet ex moms)

Se alla mina formulärkalkylblad

 

 

 

 

 

 

Joni Stam (2017)